Katharina von Sydow Foto Stefan Tell

Uppmaning: Lyssna på medarbetarna!

Rpcs uppmaning: Lyssna på medarbetarna!

I det senaste numret av Polistidningen skriver ordförande Katharina von Sydow bland annat om det förändringsarbete som den nya rikspolischefen behöver driva.

Under rubriken "Medarbetarna kan verksamheten bäst" skriver Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow i senaste Polistidningen bl a:

"Det är medarbetarna som bäst känner verksamheten och som ofta har förslag som kan förbättra den.” Orden kommer från vår nya rikspolischef Petra Lundh. Ett bra val av regeringen, jag tror att hon kan driva förändringsarbetet som Polismyndigheten behöver.

Att leda Polismyndigheten är ett komplext och svårt uppdrag, och det är därför viktigt att det finns någon som man kan dela ansvaret med. Vi har lyft fram behovet av en biträdande rikspolischef och välkomnar att regeringen har fattat beslut om en sådan funktion. Det är viktigt att ha någon att dela arbetsbördan med och kunna delegera mandat till, det minskar sårbarheten och förhoppningsvis ger det en bättre arbetsmiljö."...

Blåljuskommentar - en uppmaning med möjligt tillägg:
"... lyssna även på vad fackligt förtroendevalda och skyddsorganisationen har att tillföra för verksamhetens bästa - de "orädda" som är medarbetarnas "gemensamma röst"!"