zacke och calle råd 4 juni 2024

Strategiska frågor i fokus på regionråd

Strategiska frågor i fokus på regionråd

Vid dagens förbundsregionsråd höll Christofer Zachrisson och Carl Andersson en uppskattad presentation av det arbete förbundsområde Stockholm Nord initierat - med fokus på såväl gruppchefer som indirekta chefer. 

Ett arbete som nu presenterades för andra förtroendevalda i hela förbundsregionen.

När tankarna på detta arbete väcktes under förra året kunde fo Nord-styrelsen utkristallisera två fokusgrupper: indirekta chefer och gruppchefer och två "utbildnings-paket" började byggas.

  1. Fokus: Indirekta chefer
    Tillsammans med andra ATO (Polisförbundet FO Nord, ST inom Polisen, SEKO och Saco-s) jobbades ett introduktionspaket fram. Och redan under våren har träffar genomförts, efter inbjudan av strategiska utbildningsgruppen.
  2. Fokus: Gruppchefer
    En grupp som "känner sig bortglömda". Hela rådet sattes i "bikupor" för att diskutera och ge förslag om hur Polisförbundet bättre kan nå ut för att erbjuda stöd i deras arbete.

Verksamhetsplan 2024-2025
Förbundsregionstyrelsens presentation av ny verksamhetsplan för de kommande två åren följde öppen diskussion och även "nuläges-beskrivning". Därefter godkände regionrådet ny VP.

Förbundsregionens ordförande Kjell Ahlin drog som sista punkt på dagen några av de mest aktuella och viktiga "framtidsfrågorna": 1) ett eventuellt nytt Samverkansavtal 2) översyn av arbetstider 3) översynen av matrisorganisationen (nationell fråga och drivs av rikspolischef Petra Lundh /biträdande Stefan Hector). 

Rådsordförande Paul Beijnes avslutade och tackade alla för visat engagemang.