Stämma 2020 hölls via länk

Stämma 2020 hölls via länk

Förbundsregion Stockholms Stämma 2020 var planerad att hållas i mars - men covid-19 kom i vägen. En knapp månad senare, fredagen 17/4, genomfördes stämman - via video-/telefonlänk. Och även om mycket gick förlorat i form av personliga möten och intressanta föreläsningar… blev ändå slutresultatet – under rådande omständigheter – en succé! Dvs mötet kunde genomföras – alla kom till tals och frågor ventilerades demokratisk ordning.
 

Stefan Eklund, förbundsregionordförande, öppnade sedvanligt stämman och välkomnade deltagarna – närvarande på videolänk och telefonlänk (förbundsområde Gotland, Syd, Nord, Birger Jarl, Chef, Kamraterna):

 
- Det här blir en ovanlig "Stämma 2020". Men under rådande pandemi är det så det måste bli, förhoppningsvis behöver vi inte uppleva det igen.

 

Bild borttagen.

De senaste månaderna har nya mötesformer skapats i samhället med anledning av covid-19. Allt fler har mötts i digitala mötesrum, möten som ställer nya krav på mötes-disciplin (kan lätt bli rörigt om alla pratar i mun).


Också för vana stämmo-ordföranden; som Charlotte Nichols och Jan Ferb, var förbundsregion Stockholms video-"Stämma 2020" initialt en utmaning. Det är en sak att styra deltagare och dagordning i ett fysiskt rum, en annan att hantera 6 digitala rum plus telefonuppkopplingar. Bild borttagen.Något de gjorde  med den äran.

Digitala mötesrum ställer annorlunda krav, inte minst en bakvänd fråge-strategi. Istället för att fråga "Kan stämman godkänna…." blir frågan "Är någon däremot...". Något som kunde bli en tungvrickare, också för det mest erfarna presidiet.   
Varje "digitalt rum" hade sin egen rösträknare som hjälpte till vid frågor som krävde "votering".

 

Stämman i korthet:

- Stadgeändring: bifall för styrelsen förslag nummer 1 om ändring av antalet ledamöter i styrelsen.

- Omval: av förste vice ordförande Andreas Strand och andre vice ordförande Kjell Ahlin (2år),  ledamöter Roger Östergren och Tina Gustafsson samt revisor Lars Thurfjell, (4 år).


23 motioner inkomna till Stämman
Av dessa  bifölls 11 motioner av Stämman, vilket i huvudsak låg linje med regionstyrelsens förslag . Motionerna som bifölls var:

A2 – lägsta ingångslön för aspirantansvariga i region Stockholm

A3 – högre grundlön efter genomförd hundförarutbildning

B1 – förändring av 13§ ASA/Polis gällande begreppet restid

B2 – ersättning för civila kläder

B3 – arbetstidsförkortning

B6 – omvandla semester till pension

D2 – ersättning från arbetsgivaren vid läkarbesök kopplat till arbetsskada

D3 – återinförande av rehabiliteringsgrupper i region Stockholm

E1 – medarbetarnas rätt till ersättning vid arbetsskada eller arbetssjukdom

F1 - ett modernare ledarskap inom svensk polis
F2 – verka för en granskning av rekryteringen av elever till polishögskolan/program 

Läs alla motioner i sin helhet i Förbundsregionstyrelsens verksamhetsberättelse 2019.


Kongressen 2020 blir också "digital"

Bifallna motioner har regionstyrelsen skickat till Polisförbundets Kongress 2020 i september. I dagarna beslutade Polisförbundet att ställa in den planerade fysiska träffen och istället hålla Kongress 2020 via länk.

 
Bild borttagen.Avslutningsvis avtackades Anette Öberg, förbundsområde Chef (tilldelad Polisförbundets standar flagga nr 15), Björn Svensson, förbundsområde Kamraterna (tilldelad Polisförbundets standar flagga nr 16) och Ulf Ask, förbundsområde Syd (tilldelad Polisförbundets standar nr 17). 

Till hedersmedlemmar utsågs:

Tommy Hansson och

Emma Cronberg (ej närvarande)

 

Tommy Hansson, har varit polis i 45 år, de senaste åren har han varit ledamot i regionstyrelsen och en röst på blaljus.nu:

- När polisarbetet ibland varit tungt har facket varit livbojen som hållit mig flytande.

 

"Pensionering" till trots fortsätter Tommy att publicera artiklar på blaljus.nu.
 

Tina Gustafsson