21 mars 2014

Nya tillämpningsbestämmelser för ASA/Polis i Stockholm!

Nya tillämpningsbestämmelser för ASA/Polis i Stockholm!

Under ett antal år har Polisförbundet Stockholm haft som ett av sina verksamhetsmål att revidera tillämpningsbestämmelserna för ATA/POLIS. I samband med införandet av ASA/POLIS har nya tillämpningsbestämmelser förhandlats fram. Det som är viktigt att poängtera att det inte är ett kollektivavtal utan en partsgemensam syn på hur vi i Stockholm ska hantera det nya arbetstidsavtalet.

 
Revideringar har skett angående antal 10 timmars pass och även för de s.k. tvära brytningarna. All polispersonal som idag arbetar efter VP 5:1 kommer att flyttas till VP 5:2 men med staket. Detta innebär att arbetstiden ska läggas ut mellan kl 06.00-22.00 måndag till söndag (ej helgdag).  Ska annan tid under dygnet tas i anspråk ska samråd ske med Polisföreningen i distriktet och innan beslut fattas ska parterna beakta reglerna i ASA/POLIS § 3, portalparagrafen.
 
Ovan regler kommer även att gälla för de som tidigare flyttas från VP 5:1 till VP 5:2, förutom chefer, arbetsledare och personal som ingår i SPT-konceptet.
 
Som vid alla förhandlingar är det ett givande och tagande men vi tycker ändå att det är ett steg i rätt riktning. Vi förstår att viss oro kan uppstå för våra medlemmar som flyttas över till VP 5:2, men vi anser att staketen omhänderta en del av den oron som kommer att uppstå. Staketen kommer även att gälla under semesterperioden där vi tidigare haft VP 5:2 utan restriktioner.
 
Innan Förbundsområdesstyreslen fattade beslutet att skriva under tillämpningsbestämmelserna rådfrågades förbundsområdesrådet som gav sitt klartecken.

Beslutet kan du läsa här.
/Kjell Ahlin för förbundsområdesstyrelsen i Stockholm