Tomten kom med semesterriktlinjer

Semesterriktlinjerna för 2017 i region Stockholm är fastslagna. Det är så klart bra att arbetsgivaren har framförhållning, så att medarbetarna har möjlighet att planera och inte hamnar i vakum. Sedan är semesterriktlinjer alltid en avvägning mellan intresset av rimlig bemanning för de som måste jobba och en bra semestermöjlighet.

Semesterriktlinjerna för 2017 i region Stockholm är fastslagna. Det är så klart bra att arbetsgivaren har framförhållning, så att medarbetarna har möjlighet att planera och inte hamnar i vakuum. Semesterriktlinjerna är alltid en avvägning mellan intresset av rimlig bemanning för de som måste jobba och en bra semestermöjlighet.

Polisförbundet i Region Stockholms förhandlare Kjell Ahlin informerar:

"Riktlinjerna inför sommarsemester är förhandlade och klara redan innan julen 2016. Det här tycker vi är en stor framgång och tyder på ett gott samarbete och förhandlingsklimat i semesterfrågan inom Polisregion Stockholm.

Vi vet att årets sommar varit slitsam ur ett verksamhetsperspektiv och att det är två särintressen som möts under sommaren. Dels medarbetarens önskemål om en lukrativ semester, samtidigt som vi ska kunna svara upp mot allmänhetens krav på god ordning och säkerhet. Det man inte heller ska glömma är att tillhanda hålla en god arbetsmiljö för de som faktiskt arbetar.

Vid de genomlysningar som partsgemensamt gjorts rörande sommarsemestern 2016 kan vi konstatera att det trots allt har fungerat hyggligt och vi från Förbundsregion Stockholm har därmed framfört till vår arbetsgivare att vi inte ser någon större grund till förändring av kommande års semesterdirektiv.

Detta skapar förutsättningar för att ni förhoppningsvis redan i januari 2017 kan komma igång med er semesterplanering på respektive LOPO/sektion. Kan tyckas tidigt kanske, men om vi ska kunna svara upp till ovan krav så krävs nog det.

- Nu är det upp till er där ute att gemensamt försöka få till stånd en bra semesterplan och alla kan inte vara lediga samtidigt. Som alltid krävs det ett givande och tagande och ett uns av solidaritet mellan er medarbetare för att få till det.

Semesterplanen ska senast den 31 mars 2017 vara fastställd. För er som önskar semester över jul och nyår kommer den att fastställas senast den 1 oktober 2017, detsamma gäller för semesterplanen som sträcker sig fram till 31 mars 2018.

Vi är överens med arbetsgivaren att semesterperioden löper från 1 juni till 31 augusti men om verksamheten medger kan semesterperioden förläggas mellan vecka 25-34.

Man kan även beviljas en längre semester än 4 veckor under sommaren om verksamheten så medger.

Vi vet att det finns risk att ett antal av våra medlemmar inte kommer att kunna erbjudas 4 veckors sammanhängande semester under veckorna 25-34 på grund av att verksamheten inte tillåter detta. Det är ändå viktigt för oss att intentionen från parterna är att kunna erbjuda ovan nämnda om verksamheten och arbetsmiljön tillåter det.

Vid semesterplaneringen måste minst 160 timmar läggas ut i semesterplanen. Har man sparad semester måste man lägga ut så mycket så att det sammanlagda saldot för sparad semester inte överstiger 280 timmar. Möjlighet finns att omsätta sparad semester till Kåpan Extra. Detta ska ske på särskild blankett som hittas på Intrapolis i början av 2017. Exakt datum för ansökan är inte känt ännu, men brukar vara i slutet av februari. 

Ex 1) har du 280 timmar i årssemester och sedan tidigare sparat 280 timmar så måste du lägga ut 280 timmar i semesterplanen, vilket gör att antal sparade semestertimmar inte överstiger 280 timmar vid årets utgång.

Ex 2) har du 248 timmar i årssemester och sedan tidigare sparat 250 timmar så måste du lägga ut 218 timmar i semesterplanen, vilket gör att antal sparade semestertimmar inte överstiger 280 timmar vid årets utgång.

Möjlighet finns så klart att göra förändringar av den utlagda semestern i semesterplanen om inte verksamhetsskäl talar emot.

 Den som vill söka föräldraledighet under perioden juni-augusti måste ansöka om detta senast den 15 mars. Arbetsgivaren kan bevilja ansökan om föräldraledighet som inkommit senare om verksamheten medger detta. Under övrig tid gäller stipulerade 2 månader före ledighetens början eller, om detta inte kan ske, så snart som möjligt.

Vi hoppas att riktlinjerna ger möjlighet för parterna på polisområdena att skapa en bra semesterplan för personalen inför sommaren 2017, så att alla våra medlemmar som så önskar får sin förtjänta sommarledighet.

För mer information se semesterriktlinjerna.

//Kjell Ahlin