Stefan Eklund
10 oktober 2021

35000:- i ingångslön recept mot polisbrist i Stockholm

35000:- i ingångslön receptet mot polisbristen i Stockholm

Polisbristen i Sverige uppmärksammas nu av SVTs lokala kanaler. I norr är det värst i glesbygden och Polisförbundets region Nord arbetstidsansvarige Joakim Moritz se högre löner och/eller bättre arbetstider för skiftesarbetande. I Stockholm noterar SVT att antalet poliser i Stockholmsregionen minskat med 135 poliser på fem år, medan befolkningen ökat med mer än 160 000 invånare.

Tf biträdande regionpolischefen i Stockholm, Robert Karlsson, håller med om att Sverige och regionen har alldeles för få poliser. Han betonar att konkurrensen om poliserna är större i regionen än i andra regioner, bland annat från andra polisiära organisationer som Säkerhetspolisen och NOA, förutom alla andra myndigheter och arbetsgivare. Löneläget i Stockholmstrakten hos andra arbetsgivare är högre, liksom kostnadsläget. Allt det försvårar för polisregionen att konkurrera.

Polisförbundets ordförande i Region Stockholm, Stefan Eklund, betonar den tuffa miljön och grova brottslighet som de alltför få poliserna möter. Det har dessutom blivit ännu värre de senaste tre-fyra åren. För att kunna jobba förebyggande mot rekrytering till kriminella gäng skulle poliserna behöva vara fler för att kunna jobba mer brottsförebyggande.

Nu måste lönerna höjas rejält i regionen, säger Stefan Eklund, för att kunna rekrytera och behålla poliserna där de behövs bäst. Lägstalönen behöver då höjas från 27 000:- /månad till 35 000:- /månad. Detta bland annat med hänsyn till hur riskfyllt och påfrestande yrket är.