Ulrik Sundin
21 oktober 2021

Bra pensionsinformation för polisfackliga!

Bra pensionsinformation för polisfackliga!

Sista eftermiddagen på den fackliga utbildningskonferensen fick alla polisfackliga företrädare pensionsinformation från Pensionsmyndigheten och Statens tjänstePensions Verk. Syftet med det är att kunna vidarebefordra goda råd till medlemmarna i pensionsfrågor.

Ulrik Sundin från Pensionsmyndigheten beskrev den allmänna pensionens olika delar, med pensionspyramiden, vad man kan få ut, och hur man bör göra för att det ska bli bra. Det är viktigt att förstå var man ska vända sig beroende på vilken del av pensionen man vill fråga om eller förändra.

Premiepensionen, som är den del av den Allmänna pensionen, ger möjlighet för den som vill engagera sig i placeringen i olika fonder av den delen. Å andra sidan, har ickevalsalternativet, 7 AP-fonden Såfa varit ett bra alternativ hittills. Om framtiden vet vi däremot mindre. Summan på premiepensionskontot kan öka eller sjunka beroende på om valda fonder går upp eller ned i värde.

Inkomstpensionen kan också öka eller minska, beroende på den ekonomiska utvecklingen i Sverige.

Allmän pension grundas på skattepliktiga inkomster som lön, sjukpenning, sjukersättning, akassa, aktivitetsersättning, föräldrapenning, plus barnår, studier eller plikttjänst. Det finns ett tak på allmön pension, om 550 000:- för år 2021. Det finns inga begränsningar vad gäller ålder. Det finns 2-åringar som fått inbetalt pengar till sitt pensionskonto. Undre gräns för pensionsrätt är 20000:- per år.

För översikt eller ändringar av den Allmänna pensionen, är det enklast att logga in på pensionsmyndigheten.se, där det även finns massor av bra information.

Vill man veta lite mer, och med tjänstepension medtaget, kan man göra prognoser och simuleringar med olika pensionsåldrar på minpension.se.

Mikael Berglund från SPV tog över ordet, och presenterade polisernas tjänstepension, även kallad avtalspension, eftersom det är arbetsmarknadens parter som kommer överens om dess villkor i kollektivavtal. SPV hanterar alla statliga pensioner, det nuvarande pensionsavtalet heter PA16. På SPV.se kan man se sina statliga pensionsdelar. PA16 har två avdelningar, där födda före 1988 tillhör avd 2, medan avdelning 1 är födda 1988 eller senare.

Kåpan Tjänste heter den ena delen av tjänstepension. Till det kommer Kåpan Valbar, som kan investeras eller förvaltas av Kåpan Pensioner. SPV är valcentral för flytt av pengarna.

För poliser i avd 1 finns även Kåpan Flex, som exempelvis kan användas till att minska arbetstid, för vissa ändamål, exv delpension. Avd 1 är avgiftsbestämd, vilket innebär att avsättningarna läggs som i en egen pott.

För poliser i avd 2, finns även förmånsbestämd pension, som har störst betydelse vid högre lönelägen, över 500 000:-/år, där de fem sista årens löner före pensioneringen kan bestämma utfallet. En förutsättning är 30 års statlig tjänst, annars minskas den förmånsbestämda delen med en trettiondel... I avd 2 finns även möjlighet till delpension, om arbetsgivaren så medger, som kan ge 92% i lön för 80% arbete, mellan 61 år till 65 års ålder. Dessutom har avd 2 en pensionsdel som heter Kåpan Extra.

När det gäller delpensionen, noterar Polisförbundet på Twitter följande: "Bäst i klassen men ändå inte tillräckligt bra. Vi vill att Polismyndigheten blir bättre på att bevilja delpension för att behålla värdefull kompetens i myndigheten lite till. Vi vet att många som inte beviljas deltidspension istället väljer att sluta."

Detta med anledning av en artikel i tidningen Publikt som dels noterat att allt färre äldre medarbetare i staten får del av delpensionsavtalets förmåner, dels att Polismyndigheten är den myndighet som delpensionerar överlägset flest. Å andra sidan är det ju statens största myndighet, så då kanske 211 beviljade delpensioner på  34000 anställda inte är så imponerande. Skatteverket delpensionerade 91 medarbetare av 10000...

Tjänstepension kan tas ut från 61 års ålder. När man börjat ta ut tjänstepension, betalas den ut enligt ansökan och går inte att ändra! Olika delarna i tjänstepensionen kan tas ut på olika längd och med olika startdatum.

Tveka inte att kontakta dina fackliga företrädare med frågor om pension, kan de inte svara, har både SPV och Pensionsmyndigheten utmärkta kundtjänster (och Pensionsmyndigheten även servicekontor)

En sak att överväga de fem sista åren innan pension, är om man vill ta ut avsättningen till Kåpan Extra som lön, genom löneväxling. Vid högre lönelägen (över 7,5 IBB) kan det ge en positiv effekt på den förmånsbestämda pensionen, (som ju betalas ut livsvarigt och beräknas på de fem åren som föregått pensioneringsåret.) Du kan läsa om effekterna här, notera dock att det är beräknat på IBB för 2017, så beloppen när det lönar sig bäst är högre idag!

Bild
Förbundsregionråd 21 okt 2021

Filip Wijkström, ekonom och docent, föreläste om samhällsförändringar och pekade på mönster utifrån både ett historiskt som framtidsblickande perspektiv.