Stefan Eklund Lena Nitz

Debatt: Fyra av tio poliser överväger att lämna jobbet

Debatt:

Fyra av tio poliser överväger att lämna jobbet

Polisförbundets ordförande Lena Nitz och Stefan Eklund ordförande i Polisförbundet region Stockholm lyfter i ett gemensamt debattinlägg i tidningen Mitt i vikten av fortsatta satsningar på polisyrket samt polisbristen i region Stockholm. "Konkurrensen av arbetskraften kombinerat med bostadssituationen och kostnadsläget i regionen gör att Polismyndigheten och politikerna måste göra mer för att även region Stockholm får fler poliser".

För att poliskåren fullt ut ska kunna leverera i uppdraget måste poliserna bli många fler. Ändå står stolar tomma på polisutbildningen och fyra av tio poliser överväger att lämna yrket. "Nu krävs fortsatta satsningar på polisyrket om vi ska nå målet om 26 200 poliser till 2024", skriver Polisförbundet i ett debattinlägg i tidningen Mitt i.
 
Polishjärtat slår starkt hos många av våra kollegor. Att vara polis är ett drömjobb om man vill hjälpa, skydda och ställa tillrätta. Samtidigt har yrket blivit mer utsatt för hot och våld i både grövre och mer utstuderade former.

Trots att vi under den senaste avtalsperioden har lyckats förhandla fram arbetsmarknadens bästa avtal – drygt 15 procent på tre år – ligger polisers medelgrundlön under det statliga genomsnittet. Det är en viktig förklaring till att hela fyra av tio poliser i region Stockholm har uppgett att de aktivt gör någonting för att planera för ett arbetsliv utanför Polismyndigheten.

Positiv effekt
Politikers och Polismyndighetens ansträngningar under senaste åren för att uppvärdera yrket har varit viktigt och gett en positiv effekt. Lönelyftet har bidragit till att den negativa utvecklingen har bromsat. Under förra året blev vi 64 fler poliser i region Stockholm. Men det är fortfarande 135 färre än vad vi var vid omorganisationen 2015. Och med tanke på brottsutvecklingen och de behov vi har i Stockholm borde vi vara 700 fler poliser jämfört med omorganisationen.

Polisbristen gör också att övertidsuttaget skjuter i höjden. Trots att flera resurskrävande sport- och nöjesevenemang ställdes in under förra året ökade övertidstimmarna i Stockholm med 10 procent.

Svårt att göra karriär
För att polisyrket ska ses som ett framtidsyrke måste utvecklingsmöjligheterna förbättras. Novus har på vårt uppdrag frågat våra medlemmar om deras karriärmöjligheter. Av poliserna i Stockholm säger 63 procent att det inte finns tillräckligt med karriär- och utvecklingsvägar i den funktion som de arbetar i.  Det duger inte. Att arbeta för en större uppgift borde bättre avspeglas i lön och i villkor.
 
Vi anser därför att det är nödvändigt att:

  • Politikerna och Polismyndigheten fortsätter att satsa på att uppvärdera yrket. Polisförbundets mål är fem procent i löneökningar per år till dess att platserna fylls på polisutbildningarna, avhoppen från yrket i förtid stoppas och till dess att fler av dem som lämnat för andra jobb väljer att komma tillbaka till Polismyndigheten.
  • Polisers karriär- och utvecklingsvägar blir fler. Det pågår ett arbete sedan fler år tillbaka där den röda tråden är att det ska bli tydligare för den enskilde vad som krävs för att utvecklas inom sin tjänst. När man tar olika utvecklingssteg så ska det även synas i  lönekuvertet. Det är hög tid att Polismyndigheten går i mål med det här arbetet.

Saknas 5 000 poliser
Att vi har blivit fler poliser under förra året är en effekt av både satsningen på fler polisstudenter och på högre löner. Men det saknas idag drygt 5000 poliser för att nå målet om 26 200 poliser till 2024. Därför är det viktigt att regeringen fortsätter att stärka polisens resurser så att utbildningsplatserna fylls och att uppvärderingen av yrket fortsätter så att avhoppen från yrket minskar ytterligare. 

Polislöner är en fråga om att känna sig rätt värderad för den kompetens man har och de risker man tar. Men det är också en fråga för oss som samhälle – när vi blir fler poliser ökar vi också tryggheten i samhället.

Vi kan konstatera att trots politikernas vilja att göra polisyrket mer attraktivt så räcker inte insatserna. Konkurrensen av arbetskraften kombinerat med bostadssituationen och kostnadsläget i regionen gör att Polismyndigheten och politikerna måste göra mer för att även region Stockholm får fler poliser.


Lena Nitz, Polisförbundets ordförande
Stefan Eklund, ordförande i Polisförbundet Stockholm