31 augusti 2021

Dödsskjutningarna ökar i Stockholm

Dödsskjutningarna ökar i Stockholm

Det dödliga skjutvapenvåldet i region Stockholm har krävt fler offer än någonsin, samtidigt har det totala antalet skjutningar minskat. Det visar nationell statistik över skjutningar per juli månad 2021.

Denna statistik visar - specifikt avseende skjutningarna i region Stockholm:
2019: 87 st
2020: 156 st
2021: 149 st

Statistik över avlidna i region Stockholm:

  • 2019: 16 avlidna
  • 2020: 25 avlidna
  • 2021: 30 avlidna

Myndighetens summering:
"Antalet skjutningar under den senaste tolv-månadersperioden är 8 procent lägre än helåret 2020 och i nivå med 2019. Antalet avlidna ligger strax under helåret 2020 medan antalet skadade är lägre än både 2019 och 2020…"

Med viss kritik över den nationella statistikens generalisering vill Blåljus belysa att - trots ett minskat totalantal av skjutningar har fler stockholmare än tidigare fallit offer för det dödliga skjutvapenvåldet.

*Se nedan tabell:

Bild
skjutningar li 2021
Tabell ur Polismyndighetens månatliga verksamhetsuppföljning