Fo Chef logo
28 september 2021

Kravet om återställare & chefers arbetsmiljö

Kravet återställare – också en fråga om chefers arbetsmiljö

"Det kanske nu är dags att ni som chefer trycker på uppåt ... för att framföra er syn på vad som behövs för att åstadkomma en skillnad". Det skriver Ulf Pauli, ordförande i förbundsområde Chef i  Stockholm, i sitt nyhetsbrev där han förtydligar sammanhanget mellan de två mest aktuella frågorna hösten 2021:

  1. lönerevisionen (Rals 2020-2023) och fördelningen av de 360 mkr
  2. chefers arbetsmiljö

Ulf Pauli: "När nu förhandlingarna äntligen kommit igång och arbetsgivaren skaffat sig mandat att förhandla… är frustrationen stor bland de många medlemmar som inte fick del av de 360 mkr vid förra tillfället. En förhoppning har ju varit att arbetsgivaren insett att det enda riktiga som måste till nu är en s k återställare …"

[D v s att de poliser som inte var en del av den förra satsningen nu får en tilldelning som kan sägas innebära en s k statushöjning även för dem.]

Vid den förra fördelningen av de 360 miljonerna (2020) fick Polisförbundet inte delta - arbetsgivaren beslutade själv dvs ensidigt - om fördelningen.

Bild
Ulf Pauli uniform
Ulf Pauli, ordförande förbundsområde Chef, Polisförbundet Stockholm

 

 

 

 

 

 


 

- Vi kunde då heller inte ta ansvar för utfallet. Vi vet ju alla att många funktioner (kompetenser) behövs för ett lyckat utredningsresultat, ändå fick vi hantera den frustration som uppstod bland medarbetare som inte fick del av fördelningen...

- I den bästa av världar ser vi, fo-Chefs styrelse, helst att det finns en dialog - både uppåt och nedåt - inom vår organisation bl a för att lyfta fram de konsekvenserna som kan bli följden av ännu en missriktad lönesatsning, men naturligtvis även i andra frågor, skriver Ulf och betonar vikten av att också chefer är med och påverkar.

- Det inte räcker inte att regionstyrelsen eller enskilda förbundsområden pressar regionledningen (arbetsgivaren)...

 

- Det kanske nu är dags att ni som chefer trycker på uppåt inom myndighetens organisation för att framföra er syn på vad som behöver komma till för att åstadkomma en skillnad.

- Statushöjningen måste kännas för alla våra poliser!

Ulf uppmanar också chefer att höra av sig gällande kraven i sin egen vardag, dvs arbetssituation/arbetsmiljö - en fråga som har lyfts till den regionala skyddskommittén (rsk).