Therese Svanström ordförande TCO pressbild
25 mars 2021

Kvinnor mer positiva till hemarbete

Kvinnor mer positiva till hemarbete

Nio av tio vill fortsätta arbeta hemifrån åtminstone delvis och fler kvinnor än män har positiva erfarenheter. Detta enligt TCO rapport. - Risken är att det kan bli en jämställdhetsfälla. 
Sa TCOs ordförande Therese Svanström då hon som särskilt inbjuden gäst presenterade utdrag ur TCOs rapport "Livspusslet under coronapandemin" vid TCO Stockholm (digital) årsmöte.

- Pandemin har varit en stor utmaning men har också varit lite av ett möjligheternas fönster ur såväl ett politiskt som ett påverkansperspektiv, sa Therese då hon presenterade det gångna årets verksamhet.

Ett axplock ur rapporten "Livspusslet under coronapandemin" av Åsa Forsell. 2 000 tjänstemän har ingått i studien). 

  • Sex av tio som huvudsakligen har arbetat hemifrån tycker att livspusslet har blivit lättare att få ihop. 
  • Sex av tio – som har arbetat på arbetsplatsen under pandemin tycker att livspusslet varken har blivit lättare eller svårare att få ihop.
  • Kvinnor är mer positiva till hemarbete än män. Kvinnors erfarenhet är t ex att man får mer gjort, får bättre koncentration på arbetsuppgifterna m.m. 
  • Män som arbetar hemifrån är oftare mer stressade över att få ihop livspusslet än män som arbetar på arbetsplatsen.
  • Nio av tio vill fortsätta arbeta hemifrån åtminstone delvis.
  • Var fjärde har fått ont i rygg, nacke, axlar 

Om att vissa i framtiden - i högre utsträckning än andra - kommer att välja distansarbete sa Therese: 

- Risken är att detta kan bli en jämställdhetsfälla, att den som är på jobbet får de roligaste arbetsuppgifterna, får bättre löneutveckling etc… 

Se också diskussionerna på de webbinarium som genomförts 2021 - ses på YouTube

Fortsatt förtroende
På det efterföljande årsmötet fick Kristina Hovlid fortsatt förtroende som ordförande för TCO Stockholm liksom de  "gamla" ledamöterna.