Stefan Eklund

Öppet brev till regionpolischefen

Öppet brev till regionpolischefen

"De flesta verkar vara överens om att det måste ske en uppvärdering av polisyrket. Men hur går det ihop med ensidiga lönesatsningar på enbart vissa funktioner såsom poliser i yttre tjänst? Vilka incitament anser du behövs för att utredare, spanare, poliser i underrättelseverksamheten och andra poliser ska vilja vara kvar i yrket?" Skriver Stefan Eklund Polisförbundets ordförande i Stockholm till Mats Löfving, regionpolischef i Stockholm. 

Hej Mats

Jag skriver detta öppna brev till dig för att lyfta min djupa oro över polisers arbetssituation och de konsekvenser polisbristen får för samhället. Jag vill veta vad du som ytterst ansvarig i region Stockholm gör för att motverka den polisbrist vi alla känner av.

Var tredje polis i landet gör något aktivt för att planera för ett arbetsliv utanför Polismyndigheten. Det visar den undersökning som Novus gjort på vårt uppdrag och som media uppmärksammat under gångna veckan. Detta är särskilt utmärkande bland dem som är lite äldre och har många år i yrket. Vi ser också att det är poliser som arbetar inom utrednings-, spanings- och underrättelseverksamhet som i högre utsträckning svarar att de planerar för ett liv utanför myndigheten jämfört med andra grupper.

Det innebär att vi riskerar att tappa viktig polisiär erfarenhet och kompetens inom kritiska kärnverksamheter. Det som kan få fler att stanna kvar är högre lön visar undersökningen - mer än hälften har svarat att det är den enskilt viktigaste faktorn för att stanna kvar i yrket.

Situationen är extra allvarlig i en tid då den grova kriminaliteten växer sig allt starkare och där gängkonflikterna påverkar tryggheten i samhället.

Som facklig ordförande i region Stockholm möter jag ofta medlemmar som vittnar om den orimliga arbetsbelastningen, och våra skyddsombud får kopplas in för att hantera kollegors påfrestande arbetssituation. Att vi är för få och att det saknas poliser inom alla verksamhetsområden skapar en känsla av att inte räcka till. Det leder till både stress och frustration, inte minst för dem som ska utreda alla brott men som i stället ser utredningshögarna växa.

Att få sin sak utredd och prövad i rimlig tid är grundläggande för vår demokrati och den enskildes trygghet. Det är därför förödande för rättssäkerheten när brottsoffer inte får upprättelse eller när gärningsmän inte får stå till svars för sina gärningar. Om inte Polisen klarar av att lösa sina uppgifter finns det en risk att tilliten till de rättsvårdande myndigheterna försvagas.

Därför ställer jag nu frågan till dig som regionpolischef och ytterst ansvarig för regionens poliser; vad gör du för att säkerställa att poliserna i din region får bättre förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och för att klara att leverera fullt ut i uppdraget med att hjälpa, skydda och ställa till rätta? Hur kan vi attrahera fler och få fler av våra erfarna kollegor att stanna kvar i yrket?

De flesta verkar vara överens om att det måste ske en uppvärdering av polisyrket. Men hur går det ihop med ensidiga lönesatsningar på enbart vissa funktioner såsom poliser i yttre tjänst? Vilka incitament anser du behövs för att utredare, spanare, poliser i underrättelseverksamheten och andra poliser ska vilja vara kvar i yrket?

Vad kan du göra för att lösa detta, här och nu – men också på lång sikt?

Jag vill tro att vi kan vända den här utvecklingen. Vi måste det.

Vi har inte råd att förlora fler poliser.

Jag ser fram mot en dialog med dig om detta angelägna problem.

Med vänliga hälsning,
Stefan Eklund 
Ordförande i region Stockholm