Stefan Eklund

Polismyndighetens SKAMBUD

Polismyndighetens SKAMBUD

FÖR EN VECKA SEDAN tackade Polisförbundet NEJ till arbetsgivarens slutbud. Det gjorde vi efter att ha diskuterat innehållet i ett nationellt avtalsråd, där budet mycket tydligt avvisades, vilket också slutligen Förbundsstyrelsen gjorde.

När jag reflekterar över innehållet i slutbudet, bland annat den del av de extra 360 miljonerna som är riktade till en polislönesatsning, innebar arbetsgivarens bud att dessa pengar skulle spridas vind för våg och till stor del träffa de som redan träffades av den ensidiga löneutläggningen i fjol, december 2020. Ett sådant bud kunde vi inte ställa oss bakom. För att vara värt namnet måste en uppvärdering av polisyrket vara något som alla får del av.

Arbetsgivarens bud kan bara beskrivas som ett SKAMBUD – som leder till att stora grupper av våra poliser känner sig ”värdelösa” och ”osynliga”.

Lägger man sedan till att dessa pengar, 3x360 miljoner, tagits fram genom att vi i Polisförbundet jobbat hårt mot våra politiker, gör att smaken blir ännu bittrare.

Polismyndighetens val att premiera vissa grupper bidrar till att uppvärderingen av polisyrket uteblir och kommer dessutom leda till att splittra kåren liksom försämrade resultat.

Arbetsgivarens bud kan bara beskrivas som ett SKAMBUD – som leder till att stora grupper av våra poliser känner sig ”värdelösa” och ”osynliga”.

Nu ska arbetsgivaren själva (ensidigt) fördela de 360 miljonerna för 2021.

Vi får se vad det leder till, men jag anar att fördelningen inte kommer se till helheten.

Nu får Polismyndigheten själva förklara för Sveriges poliser

  • Varför myndigheten anser att vissa polisiära funktioner är mer värda än andra
  • Varför de anser att bara vissa polisiära funktioner har en större uppgift som innebär en högre lön

En annan del i slutbudet gällde systematiken för polisers karriär- och utvecklingsvägar. Ett uppdrag som politikerna gett till oss att utveckla i samverkan med arbetsgivaren. Men de senaste åren har arbetsgivaren utestängt allt fackligt inflytande. Trots det hade arbetsgivaren mage att helt plötsligt, mitt under pågående avtalsförhandling, kalla oss på regionalnivå till en MBL-förhandling gällande den skarpa inplaceringen av poliser i systemets olika m-nivåer. Vilket vi såklart inte medverkade i.

Det visar hur arbetsgivaren ser på oss som (likvärdig) part i en förhandling – med andra ord bryr man sig inte alls.

Det är därför inte underligt att tilliten till Polismyndighetens ledning idag är avgrundsstor.

Frågan är nu hur myndighetsledningen ska kunna återskapa förtroendet liksom höja statusen för hela yrkeskåren. Just nu känns det ouppnåeligt.

Med det sagt får jag återta ett gammalt uttryck som myntades 2008 i Polishusparken där 2 000 kollegor skanderade ”MED RÄTT FÖRDELNING TAR VI ANSVAR”.

Något som jag fortfarande står för.

Jag, tillsammans med styrelsen och framförallt med er medlemmar i ryggen, kommer att ta kampen för att ni som inte fått eller får del av uppvärderingen också får del av satsningen.

Ta var på er där ute eller inne

Stefan Eklund

Polisförbundets ordförande region Stockholm