Regionpolischefens svar på Öppet brev

Regionpolischefens svar på Öppet brev

Nedan redovisar Blåljus det svar som Mats Löfving, regionpolischef i Stockholm, med anledning av det "öppna brev" som Stefan Eklund, Polisförbundets ordförande i Stockholm, skickat honom: 

Stockholm 2021-11-12
Hej Stefan!

Jag vill börja med att tacka för ditt brev och dina värdefulla synpunkter. För mig som regionpolischef är detta viktiga och högt prioriterade frågor.

Det är en förutsättning att verksamheten har den kompetens som behövs på kort och lång sikt för att vi ska klara vårt uppdrag.

Vi arbetar hela tiden för att förbättra arbetsvillkoren för våra medarbetare för att de ska känna sig trygga, trivas och kunna fortsätta utvecklas på arbetsplatsen.

De senaste åren har vi haft en låg omsättning på poliser, men det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka, utan vi arbetar vidare i frågor som gäller alltifrån arbetsmiljö, säkerhet, karriär- och utvecklingsvägar och uppvärdering av polisyrket.

Till det behöver vi bli fler poliser. Även här pågår ett intensivt arbete för att fler ska söka sig till våra olika polisutbildningar.

Jag delar din uppfattning att lönebildningen har stor betydelse för att vi ska lyckas. De senaste åren har vi därför arbetat intensivt för att uppvärdera polisyrket.

Vi har tillsammans på olika sätt arbetat för att visa vår uppdragsgivare att ekonomiska tillskott är nödvändiga.

Det är min förhoppning att samsyn ska nås i de förhandlingar som nu pågår. Vi vill ju uppnå samma mål – att vi ska attrahera nya medarbetare till vårt viktiga samhällsuppdrag och behålla och utveckla de medarbetare som redan arbetar hos oss.

Låt oss fokusera på vad som förenar oss snarare än vad som skiljer oss åt.

Med vänlig hälsning
Mats Löfving


Not: redigerade betoningar i artikeln ansvarar Blåljus för.