skriva motion
1 november 2021

Vill du förändra eller påverka?

Vill du förändra eller påverka?

Har du åsikter om Arbetstid? Lön? Utrustning? Arbetsmiljö? Pensionsålder?... Som medlem i Polisförbundet kan du vara med och påverka det som är viktigt för dig och dina arbetskamrater. Blåljus tipsar om hur du gör. Lägg bara datumet 1 februari 2022 på minnet.

Det kan låta lite stelt att skriva en "motion" till en regionstämma, men det är inte svårt.

Det handlar bara om att du/ni är tydliga med vad det är ni vill påverka/förändra - dvs att motionen är tydlig.

Blåljus tipsar om några tumregler:

Motionen ska bara behandla ett ämne. Den som vill ta upp fler ämnen skriver en motion om var sak.

 • Skriv en tydlig rubrik som talar om vad motionen handlar om.
 • Inled med en bakgrund till frågan.
 • Om det finns konkreta fall att hänvisa till, beskriv dem.
 • Sammanfatta förslagen ex med
  "Jag/vi yrkar..."
  följt av ett antal
  ”att-satser”.
  Var noga med att formulera ”att-satsen” noggrant och specifikt, då blir det tydligare vad du vill att stämman ska fatta beslut om
 • Skriv under motionen
  med namn, telefonnummer, sektion och avdelning