motioner stamma 2022
26 april 2022

12 polismotioner till stämmobeslut

12 polismotioner till stämmobeslut

På torsdag inleds Polisförbundet region Stockholms stämma (28-29/4). Här presenterar blåljus de motioner som ska behandlas. Dessutom ska bl a en ny regionsordförande väljas sedan Stefan Eklund inte står för omval.

På grund av stämmans senareläggning har ett flertal motioner skickats direkt till Polisförbundets nationella kongress i september.

Dessutom redovisar regionstyrelsen arbetet med tidigare bifallna motioner. 

Målområde: Lön (A)
Motion A1: Titulatur och lön för nationella fu-ledare
- länk (Gotland)

Målområde: Villkor (B)
Motion B1:
 Höjt tillägg för hanterare/kontrollanter
- länk (Kamraterna)

Motion B2: Förändring av ASA/POLIS (lättnader i nattjänst)
- länk (Kamraterna)

Motion B3: Förmånsbil till hundförare
- länk (Birger jarl/city)

Motion B4: Förändra och EU-anpassa 13§ ASA/POLIS avseende begreppet restid
- länk (Birger jarl/citypolisen)

Motion B5: Inköp, ersättning eller upphandling av kläder till spanare
- länk (Birger jarl/citypolisen)

Målområde: Yrkesfrågor (C)
Motion C1:
Redovisning av bifallna kongressmotioner
- länk (Birger jarl/citypolisen)

Motion C2: Utse ansvarig för motioner som bifallits vid kongress
- länk (Birger jarl/citypolisen)

Målområde: Arbetsmiljö (D)
Motion D1: 
Hälsoundersökning för fackligt heltidsarbetande
- länk (Syd)

Målområde: Yrkesfrågor (F)
Motion F1:
Svaromålspool för gruppchefer
- länk (Kamraterna)

Motion F2: Digital anslagstavla för beslut
- länk (Kamraterna)

Motion F3: Ökad insyn vid tjänstetillsättningar
- länk (Birger jarl/citypolisen)

För att läsa regionstyrelsens svar på ovanstående motioner liksom redovisning för styrelsen arbete med tidigare bifallna motioner - läs vår verksamhetsberättelse.