vp front 22_23 verksamhetsplan

ALLA anställda borde förstå gällande avtal

ALLA anställda borde förstå gällande avtal

Bort med krångliga beskrivningar och avtal, med hänvisning till otaliga bilagor. För vad är ett avtal värt om ingen vanlig anställd förstår vad som gäller? "- Våra avtal tenderar att bli allt krångligare och är ofta svåra att tolka", skriver Kjell Ahlin, ordförande Polisförbundet region Stockholm.

Detta är bara ett av många mål/uppdrag som Polisförbundet i region Stockholm driver utifrån medlemmarnas vilja. Vi sammanfattar vårt uppdrag i vår verksamhetsplan som bl a innehåller rubrikerna: lön, rättshjälp, arbetsmiljö, utbildning, polisers karriärmöjligheter, samverkan... liksom fördelaktiga försäkringar för våra medlemmar m.m.

Bild
Kjell Ahlin 2022 stämma head

Kjell Ahlin, ordförande Polisförbundet i region Stockholm om :

FACKLIGT INFLYTANDE (samverkan)
- En av de viktigaste frågorna för förbundsregionstyrelsen är att samverkansformerna med arbetsgivaren har en tydlig utformning på alla nivåer.

- Vi kommer att strida för att samverkan mellan chef och facklig förtroendeman inte begränsas utan istället blir mer inkluderande.

ARBETSMILJÖ (fungerande processer)
- För att skapa en bättre arbetsmiljö krävs att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar, men även att de skyddskommittéer som har inrättats har möjlighet att påverka arbetsgivaren på samtliga nivåer.

- En viktig del är att skyddsombuden längst ut i linjen har rätt förutsättningar för sitt uppdrag. Det är oftast de som larmar om något är fel eller behöver åtgärdas.

- Här krävs att vi fortsätter att utbilda våra skyddsombud så att de har rätt kompetens och status för att kunna utföra sitt viktiga arbete.

BEGRIPLIGA AVTAL

- Även den enskilde medarbetaren ska kunna förstå innebörden i avtalet.

- Våra avtal tenderar att bli allt krångligare och är ofta svåra att tolka.

- Det är både svårt för arbetsgivaren och fackliga på lägre nivå att förstå vad det är parterna velat uppnå i avtalet.

- Det är viktigt att avtalsslutande parter skriver mer koncist och enkelt för att undvika missförstånd i Polismyndigheten. Även den enskilde medarbetaren ska kunna förstå innebörden i avtalet.

Kjell betonar att frågor som inte kan förhandlas på regional nivå drivs vidare till nationell nivå genom bl a motioner till Polisförbundets kongress.