Gunnar Strömmer justitieminister pressträff 2 nov 2022

Besked idag: Satsningen på polisen fortsätter

Besked idag: Satsningen på polisen fortsätter och ökar

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) presenterade idag att regeringen ökar anslagen till rättsväsendet i budgetproposi­tionen med ytterligare 5 miljarder kronor. Det innebär att regeringen fortsätter - och ökar - satsningen på polisen. Polisförbundet välkomnar beskedet.

Jag tvekar inte en sekund för att kalla det här för den största satsningen, den största offensiven i svensk politik historia mot organiserade brottslighet, sa justitieministern Gunnar Strömmer (M).

Bild
Katharina von Sydow Foto Stefan Tell
Foto: Polisförbundet/Stefan Tell

Beskedet välkomnas av Polisförbundet. 
Katharina von Sydow förbundsordförande:
−Höjda löner är det viktigaste verktyget för att behålla och rekrytera poliser. Straffskärpningar är verkningslösa om vi inte är tillräckligt många för att kunna bedriva ett effektivt utredningsarbete. Fler måste dömas för sina gärningar och fler brottsoffer måste få upprättelse. (Läs mer på Polisförbundets hemsida)

Regeringens anslagsökning innefattar bl a satsningar på: 
- Polismyndigheten
- Säkerhetspolisen
- Ekobrottsmyndigheten
- Sveriges Domstolar
- Rättsmedicinalverket
- Brottsförebyggande rådet (Brå)
- Brottsoffermyndigheten
(Närmare presentation av respektive satsning framgår av den bilaga regeringen publicerade med pressmeddelandet).

Hör Gunnar Strömmer och Fredrik Furtenbach i Studio 1 (12 min): om bl a satsningen på polisen, om styrningen av polisen, hur polisens arbete ska/kan mätas, om målet om en polistäthet i nivå med övriga EU-länder... 

Blåljus: Glädjande och betryggande att de senaste årens satsningar på polisen och rättsvårdande myndigheter fortsätter, att lagstiftning och "verktyg" ses över/anpassas till dagens förutsättningar (läses nya brotts-arenor och beviskrav).
Kan inte nog understryka vikten av det Gunnar Strömmer själv betonar dvs att vissa reformer kräver tid...
Frågor måste noga utredas så att inte rättssäkerheten äventyras. 
Blåljus korta sammanfattning av dagens besked:
Regeringen
- står fast vid tidigare beslut om satsningar på polisen (2022-2024 med bl a höjda polislöner)
- satsar ytterligare 5 miljarder för att stärka hela rättskedjan (fördelat på 3 år)
- vill se över lagstiftning och resurssättning vid rättsvårdande myndigheter och bl a ge polis och åklagare bättre verktyg för att lösa brott. Exempelvis: 1) ökade möjligheter att använda hemlig avlyssning i fler fall också mot gäng 2) ta bort sekretessen mellan myndigheter 3) bättre verktyg för att ta brottsvinster från kriminella

Budgetproposi­tionen behandlas/beslutas av riksdagen under hösten.