Andreas Strand, 1:e vice ordf Polisförbundet region Stockholm
11 maj 2022

"Den mest komplicerade löneförhandlingen någonsin"

"Den mest komplicerade löneförhandlingen någonsin"

Andreas Strand, förhandlingsansvarig för Polisförbundet i region Stockholm, har många års erfarenhet av löneförhandlingar. Här kommenterar Andreas den senaste förhandlingen och sätter samtidigt nya mål inför nästa revision och polislönesatsningar:

Hur upplevde du förhandlingarna denna gång?
- Utgångspunkten för vår lönerevisionsförhandling var att Polismyndigheten och Polisförbundet nationellt inte kunde komma överens om hur de extra lönemedlen, polislönesatsningen, skulle fördelas. Resultatet av att de nationella parterna inte kunde komma överens innebar att Polisregionerna ensidigt kunde bestämma hur de extra lönemedlen skulle fördelas. I region Stockholm blev resultatet fyra olika satsningar förutom den vanliga lönerevisionen.

- Enligt mig var det den mest komplicerade löneförhandlingen någonsin.

- Tack vare att Polisregion Stockholm var transparant med hur de hade fördelat polislönesatsning underlättade det förhandlingarna rörande lönerevisionen även om det var väldigt komplexa förhandlingar.

Hur ser du på resultatet?
- De olika parametrarna i polislönesatsningen innebar såklart en utmaning utifrån lönerevisionen och vår gemensamma målbild om att höja polislönerna i relation till övriga yrkesgrupper på arbetsmarknaden. Den partsgemensamma målsättning var en bidragande orsak till att vi kunde sluta en överenskommelse i lönerevisionen som tar oss ett steg närmre vår gemensamma målbild.

Hur ser du på kommande lönerevision och polislönesatsningar?
- Det vi vet är att satsningen på anställningsvillkoren för poliser kommer att fortsätta. Politikerna har utlovat 400 miljoner kronor per år under en ny treårsperiod. Vi vet att de första 400 mkr för 2022 finns. Vi ser det som en förutsättning för att kunna rekrytera och behålla poliser över tid.

- Högst upp på önskelistan är att Polisförbundet och Polismyndigheten kommer överens om inriktningen för polislönesatsningen och att det sker i närtid. Nästa lönerevision är den 1 oktober 2022.