Kjell Ahlin 2022 stämma head

Fackordförande "Det krävs schyssta villkor"

Fackordförande: "Det krävs schyssta villkor"

Kjell Ahlin är sedan i våras ny ordförande för Polisförbundet i region Stockholm - en roll där han har det övergripande ansvaret att driva och lobba för frågor med "stockholmsperspektiv" t ex lön, arbetsmiljö, arbetstider, flexibilitet, yrkes- och bostadskonkurrens med mera...

Varför valde du att engagera dig i fackliga frågor?
- Har alltid varit intresserad av att saker ska vara rättvisa och begripliga, såväl i samhället som i arbetslivet.
- Från början var det nog som så att jag blev mer eller mindre tillsagd av min turkompisar att jag skulle vara turombud och det förtroendet gick inte säga nej till. 
Sedan dröjde det inte länge innan jag blev skyddsombud på Norrmalm och efter några år vald till vice ordförande. Därefter kom frågan om att ingå i Polisförening Birger jarl som ledamot, vilket inte heller gick att tacka nej till. Efter ca 4–5 år i Polisföreningen Birger jarl blev jag vald som vice ordförande.
- 2013 fick jag frågan om att bli ledamot i dåvarande avdelningsstyrelsen i Stockholm (not nuvarande regionstyrelsen). Detta krävde lite eftertanke då jag trivdes bra i min grundfunktion på Norrmalm, efter noga övervägande och överläggning hemma så tackade jag ja. Och nu sitter jag som ordförande för Förbundsregion Stockholm, något som jag aldrig hade tänkt mig. Planerna såg lite annorlunda ut, men det här uppdraget tar jag på största allvar och kommer att göra mitt bästa för att leva upp till förtroendet.

Din syn på...

 1. ... din roll som ordförande och representant för ca 5 000 poliser/medlemmar i Polisförbundet i region Stockholm?
  Att vara ordförande för förbundsregion Stockholm är ett av de finaste uppdragen man kan ha som facklig. Jag vill dock trycka på att fackligt arbete ska utgå från medlemmarna och det är något vi gör tillsammans. Mitt uppdrag är att försöka hålla ihop laget och att vi driver rätt frågor vid rätt tid och se till att vi är en inlyssnande organisation med ett stort fokus på våra medlemmar.
 2. ... samarbetet mellan fack och arbetsgivare i Stockholm?
  - Kan krasst konstatera att det har blivit lite knackigt till och från och att det finns andra aktörer som vill ta över vår roll.
  - Vi för en kontinuerlig dialog med våra verksamhetschefer och jag hoppas vi kommer få tillbaka det inflytandet vi tidigare hade.
  - Jag har goda förhoppningar om att så kommer att ske. De flesta nuvarande chefer är gamla arbetskamrater och duktiga sådana, vilket jag personligen har stor nytta av i mitt uppdrag. Ett ömsesidigt förtroende bygger på tillit för varandra och det är genom detta vi kan skapa rätt förutsättningar för vår verksamhet och dess arbetsmiljö. Det krävs dock att detta fungera även på lägre nivå och att våra chefer förstår att dessa duktiga förtroendevalda faktiskt är valda av sina arbetskamrater för att företräda dem.
 3. ...hur fler kan engageras i olika fackliga frågor?
  - Jag tror att svaret finns i frågan ovan. Kan man få inflytande på lägre nivå så kommer intresset.
  - Man måste kunna gräva där man står och få förutsättningar att lösa problemen på lägsta ändamålsenliga nivå. Har man möjlighet till det kommer även intresset och en stabil återväxt inom Polisförbundet.
 4. ...utfallet av de senaste ”extra-satsningarna"?
  - Varje krona som ökar lönen för våra medarbetare är positivt, men det känns som AG i sina egna satsningar gått vilse. Det är inte det att jag tycker de medarbetare som fått del av medlen inte är förtjänta av dem utan snarare tvärtom. Men vad har tanken på helheten tagit vägen?
  För att lyckas få någon dömd och ge en målsägare rätt så är vi så många olika polisiära kompetenser inblandade allt från första patrull på plats, hundförare, tekniker, utredare, spanare, RIL, VB, stationsbefäl, J-ful m.fl. Därav vill jag se en mer rättvis satsning framöver där vi tillsammans försöker leva upp till det uppdrag vi fick med extra pengarna att både lyckas rekrytera och behålla våra poliser.
  - Jag har som arbetstidsansvarig i förbundsregion Stockholm drivit frågan om en kraftig höjd Ob-ersättning samt en kraftig höjd beredskapsersättning. Det verkar som alla de jag försökt att påverka har lyssnat och förhoppningsvis ser vi ljuset i tunneln i denna fråga. Detta gör att pengarna träffar rätt och dessutom har en efterverkan på framtiden. Det löser dock inte arbetsmiljöproblematiken som är knutit till skift och beredskap, men är ändå en uppskattning för uppoffringen.
 5. Din vision om stockholmsregionens behov och krav de kommande åren?  
  Vi måste bli fler poliser för att kunna komma tillrätta med brottsligheten.
  - För det krävs det schyssta villkor så vi både kan behålla och rekrytera. Men ska vi bli fler så är det mycket kopplat till det allt från: lokaler, utrustning, bilar och vidareutbildning. Den listan kan göras betydligt längre.
  - Något har gått fel vid omorganisationen och vi måste komma tillrätta med matrisorganisationen. Det är alldeles för många kockar inblandade, känns som det varken blir hackat eller malet. Jag har dock inte tappat tron på att vi inte kommer att klara det. På ett eller annat sätt löser vi det, men det kommer nog ta lite tid.

Aktuellt hösten 2022?

 • Polisförbundets kongress
  - Där vi stakar ut vägen framåt genom motioner, val mm.
 • Ny lönerevision
  - En ny lönerevision och fördelningen av extra pengarna.
 • Fackligt inflytande
  Vi kommer fortsätta att arbeta för fackligt inflytande på alla nivåer. Det sista är en mycket viktig fråga. Vi vill påverka så får vi får en bra och sund verksamhet. Dessutom har vardagsfrågorna och hjälp till våra medlemmar som av en eller annan anledning valt att kontakta oss.