Polisens dag 2021
21 juli 2022

Förstärkning till Stockholms poliser

Förstärkning till Stockholms poliser

Måndagen den 18 juli började 125 poliser i Stockholms och Gotlands län av de 544 som den 15 juli tog sin polisexamen.

Totalt examinerades 544 nya poliser den 15 juli. Av dem ska 125 poliser börja jobba i region Stockholm.

– Som polis gör man skillnad för människor – vi finns där både i tragiska, livsomvälvande händelser och i människors vardagliga liv. De poliser som börjar nu är alla efterlängtade och behövs både i Stockholm och på Gotland, som på senare tid utvecklats till en av de mest försvarsstrategiska platserna i Europa, säger Mats Löfving, regionpolischef i Stockholm och fortsätter:

– Det ankommer också på vår region att utveckla specialistförmågor som är väldigt eftertraktade i övriga landet, som till exempel den särskilda polistaktiken, SPT.

De nya poliserna ger ett ytterligare välkommet tillskott på fler poliser till region Stockholm, och de börjar nu jobba på olika lokalpolisområden i Stockholms län och på Gotland. De är en viktig del i den utökning av antalet anställda som pågår inom polisen.

Målet är drygt 38 000 polisanställda vid årsskiftet 2024/25, varav drygt 26 000 poliser. Förra året tillkom drygt 300 nya poliser till region Stockholm. Samtidigt som många slutade av andra orsaker än pensionering.

Fördelning av de 125 nya poliserna i region Stockholm

PO Gotland 4
PO Stockholm city 51
PO Stockholm nord 39
PO Stockholm syd 31
 

Blåljus hälsar alla nya kollegor välkomna! Ni behövs och kommer att göra skillnad! Som medlemmar i Polisförbundet finns det fackligt stöd och råd om frågor om anställningen uppstår som inte arbetsgivaren förmår lösa. Var aldrig rädd att kontakta lokala eller regionala fackliga förtroendemän - De finns till just för medlemmarna!