illustration förtroendevald

Förtroendevald: Vad förväntas av mig?

Ny förtroendevald: "Vad förväntas av mig?"

Engagemang och vilja att bidra till både verksamheten och polisers "villkor" spirade i den grupp av nya fackligt förtroendevalda som under tisdagen gick facklig introduktion i Stockholm. Den centrala frågan för de flesta var "Vad förväntas av mig?"

Den fackliga introduktionskursdagen är fullmatad: förmiddagen ger en övergripande bild av uppdragets ramar/lagar/villkor/skyldigheter: MBL, FML, AML... för att efter lunch först ge en mer än 100-årig återblick till dåtidens enväldiga arbetsgivare som ensidigt (och utan diskussion) beslutade om "allt", om de usla arbetsförhållanden och rådande tystnadskultur... som till slut drev poliser (trots arbetsgivarens motstånd och hot om avsked eller bestraffningar) att gå samman och bilda "en gemensam röst" - Polisförbundet 1903. 

ANSTÄLLNINGSTRYGGHET och 2 VECKORS SEMESTER fanns inte för poliser för drygt 100 år sedan. Det var ett första steg till följd av tidigare polisers mod och hårda kamp för bättre rättigheter/anställningsvillkor - trots hot om avsked och andra repressalier...

Arbetares rättigheter "faller inte från himlen" - måste kämpas för
Trots bildandet av Polisförbundet kvarstod motståndet från både politiken och arbetsgivaren för frågor som Polisförbundet lyfte fram. Men samhällskampen för bättre arbetsskydd och rättigheter var bred och först på 70-talet tog viktiga lagar i form av medbestämmande, skydd för förtroendevalda, arbetsmiljölagar m.m form. 

För 100 år sedan saknade poliser anställningstrygghet och rätten till två veckors semester.

Bild
Robert Brindeby

Robert Brindeby, kursledare tillsammans med Tina Gustafsson:
- Det är viktigt att vi förstår vår historia.

- Genom introduktionskursen vill vi ge en övergripande bild av de "verktyg" som är tillgängliga i  vårt fackliga uppdrag. Därefter är det viktigt att "bygga på" kunskaperna via våra vidareutbildningar.

Blåljus har tidigare lyft de grundkurser som planeras 2022 - länk.