Påsk upplopp ekot sveriges radio sr

FU mot polischefer läggs ned

Förundersökning mot polischefer läggs ned

Efter påskhelgens upplopp och attacker mot poliser och polisbilar mm, inleddes en förundersökning för att utreda om något brott begåtts av chefer inom polisen. Utredningen har letts av särskilda åklagarkammaren, och har undersökt om någon beslutsfattare gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott, vållande till annans död, framkallande av fara för annan, eller vållande till kroppsskada. Nu har en chefsåklagare kommit fram till att det inte går att fälla någon ansvarig för dessa brott, eller tjänstefel.

Till DN säger åklagaren att för att det till exempel ska vara vållande till kroppsskada, ska ett befäl ha vållat en enskilds polis kroppsskada därute.

När det gäller frågan om tjänstefel, konstaterar åklagaren att ”Poliser har ett ganska stort utrymme att göra olika bedömningar när beslut fattas utan att det kan anses vara tjänstefel”.

Förundersökningar mot de gärningsmän som konkret attackerade poliser, material och annat, fortsätter dock oförtrutet. Dessutom fortsätter den oberoende utredning som syftar till att utreda hur det kunde gå så illa som det gick, och vad Polismyndigheten kan lära av det inträffade för att bättre kunna trygga polisernas arbetsmiljö i framtiden.