Hej chef, hur är din arbetsmiljö?

Hej chef, hur är Din arbetsmiljö?

"Rykten" menar det är tufft för dig och många andra chefer; "man hinner inte med, jobbar för mycket, saknar avlastning, har inget utrymme för återhämtning..." Frågan om chefers arbetsmiljö är högst prioriterad - #1 - för Polisförbundets nye ombudsman för chefer, Peter Sjögren - liksom alla landets fackliga företrädare för chefer. 

Bild
Peter Sjögren PF ombundsman chef

Peter Sjögren är sedan början av året Polisförbundets ombudsman för chefers olika och specifika frågor. Och för första gången på många år samlades alla landets fackliga chefsföreträdare (Bergslagen hade förhinder) för att dela erfarenheter om chefers utmaningar och förutsättningar på ett lunch-lunch-möte på Polisförbundets huvudkontor i Solna.
- Det här var vår första fysiska samling och dagarna gick fort. Vi hann inte med allt jag hade önskat. Men vi har lagt en grund för våra prioriteringar och vårt arbetet framöver, säger Peter Sjögren.

EFTERLYSES:
En aktuell bild av chefers arbetsmiljö

De olika intrycken (s k ”tysta larmen”) från chefer i olika verksamheter ger Polisförbundet en bild av chefers alltför höga arbetsbelastning. Samtidigt är dessa larm ”osynliga” eftersom de är inte syns i befintliga rapporteringssystem t ex "LISA" - polisens verktyg  för tillbud och arbetsskador- eller OSA - årliga undersökningar av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

DÄRFÖR vill Peter OCH  chefnätverket snarast få en såväl aktuell som samlad bild av polischefernas arbetsmiljö IDAG.
En central diskussionspunkt gällde "verktygen" dvs "hur":et:
 ex Enkätundersökningar? Möjligheten att begära in OSA-resultat för chefer?... Frågan och möjligheterna kommer fortsatt att diskuteras.

Dagordningen:
Dag 1/em:
 uppskattade diskussioner med Polismyndighetens (nye) HR-direktör Fredrik Modigh och Polisförbundets (nye ) ordförande Katharina von Sydow om bland annat: förväntningar, förutsättningar och samarbetsformer...

Dag 2/fm: Workshops kring utmaningar, diskussion och delade erfarenheter, prioriteringar, VERKTYG/hur:et med mera.

Exempel:

  • Ingår chefer i OSA - omhändertar OSA chefers arbetsmiljö?
  • Hur kommunicera vi att det inte är motstridigt att vara chef och fackligt aktiv?
  • Fallgropar med förtroende-arbetstid. (Även chefer har 40h/vecka. Det saknas redovisningssystem den tiden överskrids - då gäller den egna ”svarta boken”.)
  • Chefsstöd/biträdande chefer – vem avlastar/ersätter chefen som efter 60-timmars vecka behöver återhämtning?
Bild
Mats Lindström
Mats Lindström, ordförande Förbundsområde Stockholm Chef, illustrerade möjligheten/resultaten av en riktad enkätundersökning liksom Fo Stockholm Chefs nya aktivitetsplan.

Blåljuskommentar: Med kraften av en nationell ombudsman och ett nationellt "nätverk" av fackliga företrädare för chefer från hela landet, finns förutsättningar att belysa och driva frågor om chefers arbetsmiljö… Men det behövs en aktuell bild. Det innebär att du som chef också behöver göra din röst hörd. Både arbetsgivare & fackförbund vill veta! 
Räkna med att inom ens snar framtid höra från Peter & chefsnätverket med frågor om just
"Din arbetsmiljö" och 
"Dina förutsättningar att lyckas i ditt chefsuppdrag".