Lollo avtackad kamraternas årsmöte 2022

Kamraternas årsmöte: Lollo avtackad - Joachim invald

Kamraternas årsmöte: Lollo avtackad - Joachim invald

Tisdagen den 22 feb hölls i sal 200 kv Kronoberg Kamraternas första representativa årsmöte. Förutom de 22 ombuden så var det även ett mindre antal medlemmar med som åhörare. Sedvanliga årsmötes frågor gicks igenom genom, som ex verksamhetsberättelsen och val till styrelsen. Omvaldes till styrelsen gjordes Björn Wiberg och Mats Johansson . Nyvaldes gjordes Joachim Lundgren från insatsstyrkan. Samtliga valdes för en period på två år. Joachim hälsas extra välkommen till styrelsen.

Stefan Eklund, regionens fackordförande, höll ett uppskattat anförande och avtackade även han Lollo för hennes fackliga insatser med ett förtjänsttecken.

Bild
bjornsvensson

Björn Svensson, tidigare mångårig ordförande i Kamraterna numera pensionär valdes till mötesordförande och höll ordning och reda på årsmötet.
 

 

 


Bild
kamraternas årsmöte 2022 presidium

Från vänster, Daniel Funseth, Kamraternas ordförande, Björn Wiberg, HSO gränspolisen och underrättelse enheten samt ledamot i kamraternas styrelse höll ordning på tekniken. Sussi Ekberg, en av kamraternas mycket få civila medlemmar var mötessekreterare.


Bild
gunnarelvin kamraterna årsmöte 2022

Gunnar Elvin, en av kamraternas revisorer i talarstolen.

Bild
rogerostergren kamraterna arsmote 2022

Roger Östergren, sammankallande i Kamraternas valberedning, i talarstolen.


Kamraternas styrelse 2022 har konstituerats enligt följande
Ordförande
Daniel Funseth (vald 2021)

Vice ordförande
Mats Johansson

HSO - huvudskyddsombudSamordnande HSO och kassör
Ola Lekebjer samordnande HSO och kassör, HSO regionkansliet samt regionala utredningsenheten

HSO Operativa enheten
Robban Sollare

HSO Gräns- och Underrättelseenhet
Björn Wiberg

Ledamöter
Camilla Österlund tillika sekreterare
Joachim Lundgren (nyval)

Text: Mats Johansson