Polisförbundet

Katharina föreslås bli ny förbundsordförande

Katharina föreslås bli ny förbundsordförande

Polisförbundets valberedning har presenterat ett förslag till ny förbundsstyrelse, som väljs på kongressen i september. Som förbundsordförande föreslås Katharina von Sydow från förbundsregion Väst.  Valberedningen föreslår även Roger Östergren och Johanna Spjut från Stockholm till ledamöter i förbundsstyrelsen. 

Valberedningens föreslår flera nya personer till styrelsen och skriver i sin motivering:

"I alla våra moment med bl.a. intervjuer, samtal, enkäter och interna diskussioner har vi sökt efter en kombination av individuella egenskaper, facklig kompetens, regional förankring och främst förmågan att tillsammans med andra utveckla och skapa konstruktiva lösningar på svåra utmaningar."

"Vi ser styrelsen som en helhet och har på bästa sätt försökt kombinera olika individer, egenskaper och erfarenheter till ett vinnande lag."

Nominerade:
Förbundsordförande: Katharina von Sydow, förbundsregion Väst
(se också Polistidningens intervju med Katharina Politikerna fokuserar mest på poliserna i uniform”).
Förste vice förbundsordförande: Sophia Willander, förbundsregion Syd
Andre vice förbundsordförande: Tomas Stjernfeldt, förbundsregion Syd

Ledamöter:
Roger Östergren, förbundsregion Stockholm
Johanna Spjut, förbundsregion Stockholm
Anna Ramsten, förbundsregion Mitt
Mikael Sjöstedt, förbundsregion Rikspolisen
Joakim Moritz, förbundsregion Nord
Pia-Karin Eriksson, förbundsregion Nationella avdelningar
Patrik Danielsson, förbundsregion Bergslagen
Robert Pettersson, förbundsregion Bergslagen