stämma 2022

Kjell Ahlin ny ordförande för stockholmspolisen

Kjell Ahlin ny ordförande för stockholmspolisen

En enhällig stämma valde Kjell Ahlin till ny ordförande för Polisförbundet i region Stockholm. Kjell tar över efter Stefan Eklund som i nära 15 år lett stockholmsfacket. Stefan hyllades av Kjell, andra fackliga kollegor, regionchef Mats Löfving, Lena Nitz Polisförbundets ordförande m fl.

Stefan Eklund:
- Att själv få kliva av är en ynnest, sa Stefan i stämmans öppningstal.
Stefan delade också med sig av några av de minnen som etsats fast under hans fackliga karriär t ex hans ”elddop” i samband med ((H)ATA-polis med demonstrationer i Polishusparken (2008) liksom omorganisationen (2015)...

Med ödmjukhet inför att Kjell Ahlin nu axlar ordförandeskapet för regionen gav Stefan uttryck för de frågor han anser mest angelägna för Stockholms poliser:

  • ”Väsentligt höjda ob-tillägg”
  • ”36 000kr i ingångslön”

Stefan kommenterade det försämrade samarbete mellan arbetsgivare och fack som omorganisationen 2015 lett till:
Stefan: - ”Om alla tänker lika, blir det inte mycket tänkt”.

Mats Löfving (kom till stämman främst för att avtacka Stefan Eklund):
- När jag fick jobbet som ny länspolismästare i Stockholm hade jag ofta och länge kritiserats i media av ”dina kollegor” på min förra arbetsplats. Det var något journalisterna frågade dig om inför att jag skulle komma till Stockholm. Men på journalisternas frågor sa du, Stefan ”Vi gör våra egna erfarenheter. När han kommer hit börjar han från ”noll” och så får vi se vad det leder till”.
- Det hade kunnat vara naturligt att liera sig med dina kollegor, men sådan är inte du. Du har integritet. Och jag är väldigt glad för det sätt du tog emot mig i Stockholm och jag tackar dig för det goda samarbetet vi haft.

Mats Löfving svarade även på stämmodeltagarnas frågor om t ex Varför är rals:en så krånglig, HR:s roll, Stockholms växande och stora utbildningsbehov

Att Mats var på plats i Skäggetorp, Linköping, Östergötland under påskhelgen gav (#respekt) ”cred”-ades av flera.

Kjell ny ordförande

Bild
Kjell Ahlin 2022 stämma

Kjell Ahlin tackade för stämmans förtroende för honom som ordförande.
- Frågorna vi har på bordet är många, sa Kjell, t ex hur politikens extrasatsningar fördelats, den växande tystnadskulturen, beredskapsersättning, lokaler, arbetsbelastning…
- Vi ska vara konstruktiva men det är dags att vi tar tillbaka ”initiativet” och att våra chefer börjar lyssnar på oss.
- Vårt fackliga uppdrag är ingen en-mans-show – det är något vi gör tillsammans - ett lagarbete.

Stefan avtackades och tilldelades ”hedersmedlemskap” något som skapade starka känslor – inte bara hos Stefan utan i hela lokalen.

Ett axplock ur stämman.
Andra inbjudna talade t ex
Lena Nitz förbundsordförande som vid sidan om tacktal till Stefan Eklund för mångårigt samarbete i förbundsstyrelsen  också beskrev det intensiva arbete som just nu pågår både till följd av påskhelgen och de krav som förts fram i samtalen med rikspolischefen med anledning av påskhelgens upplopp men också det arbete som nu lett till samarbete (ag-ato) om hur fortsatta extrasatsningar på polisen bäst ska användas.

Justitieminister Morgan Johansson (S) och Johan Forsell (M), som med lite olika perspektiv, gav sitt stöd för en stärkt polis (numerär och verktyg), stärkt lagstöd och stärkt rättskedja.

Charlotte Nichols, en av två stämmoordförande, gav dagsfärsk information om klartecken för kroppsburna kameror (ingår i Polisens ”Tekniklyftet). Kamerorna kommer under våren att testas i Lpo Huddinge och på rytteriet med plan på implementering senare i höst.

Journalisten Jonas Nordling berättade om sin bok ”Den svagaste länken” i vilken han baserat på egna fackliga erfarenheter gav observationer av det fackliga engagemangets betydelse för ”Den svenska modellen”.

Polisförbundets Försäkringar (Henrik Magnusson och Martina Mårtensson PF) berättade om innehållet och NYHETER i medlemsförsäkringarna. (Mycket uppskattat och många frågor).

Stämmodagarna innehöll en blandning av både formaliteter, hetta, humor och allvar och leddes föredömligt av radarparet Charlotte Nichols och Jan Ferb (numera pensionär).

BILDER

Bild
Mats Löfving stämma 2022
Regionpolischef Mats Löfving kom för att tacka Stefan Eklund för samarbetet

Bild
Patrik Stridsman stämma 2022
MESTE MOTIONÄREN - Patrik Stridsman, vice ordförande Birger jarl (city) stod för 7 av de behandlade motionerna.
Bild
morgan johansson stefan eklkund stämma 2022
Justitieminister Morgan Johansson (S) på plats (i förgrunden avgående regionsordförande Stefan Eklund
Bild
Cattis Ahlström Jan Bengtsson Putte
"Cattis A" tidigare personaldirektör i Stockholm kom med Morgan - och hälsade på många i lokalen...

Bild
charlotte nichols jan ferb stämma 2022
Stämmo-ordförandena Charlotte Nichols och Jan Ferb (numera pensionär) ledde med bravur och finess...

Bild
lena nitz roger östergren stämma 2022
Roger Östergren - nyvald andre vice ordförande i Stockholm - i diskussion med Lena Nitz förbundsordförande under en paus

Bild
johanna krook mäklarn stämma 2022
"PEPPANDE... & en bra blandning av frågor/teman, viktigt att träffas och få prata..."
En kort sammanfattning från några av citys/Birger jarl olika "stämmo-generationer": Johanna (1:a stämman), Krooken (4:e) och "Mäklar´n" (2:a). 

Bild
Fredrik Westin Göran Malmborg Peter Sjögren
Kollegorna från Polisförbundet (nationellt): Fredrik Westin, Göran Malmborg och Peter Sjögren

Bild
Gunno Gunnmo Morgan Johansson
Tidigare facklige ordförande och "gurun" Gunno Gunnmo närvarade - här i samspråk med Morgan Johansson

Bild
Johan Forsell Stefan Eklund stämma 2022
Johan Forsell (M) i talarstolen

 


Bild
Marie Fogman Göthberg talarstol stämma 2022
Marie FG redogjorde för "ekonomi och verksamhet"...

Bild
Avtackning Stämma 2022 Kjell Ahlin Stefan Eklund
Kjell tackar Stefan  -  en avtackning som berörde många...
Bild
goodie-bag stämma 2022
Alla närvarande vid stämman erhöll en "goodie-bag"