rals 2021 2023

Klart med nya polislöner

Klart med nya polislöner

Polislönesatsning och lönerevision 2022. Nu är vi överens.

Bild

- Jag är väldigt glad att vi nu tillsammans med Polisförbundet är överens om det direktiv som nu ligger till grund för nya löner för polisförbundets medlemmar både vad gäller polislönesatsning 2022 och lönerevision 2022. Det här direktivet har en bredare träffbild även om det utgår från befintliga lönebilder och behåller en del av tidigare satsningar. Samtalen vi har haft banar också väg för att samarbetet med Polisförbundet ytterligare kan stärkas, säger regionpolischef Mats Löfving.

 

 

Bild
Kjell Ahlin 2022 stämma head

- Som företrädare för Polisförbundet värderar jag den öppna dialog som vi har haft med arbetsgivaren. Vi är nöjda med att vi fått till stånd en bredare träffbild vad det beträffar polislönesatsningen. Vi är också hoppfulla om att direktivet för lönerevisionen kommer ge våra chefer möjligheten att sätta rättvisa löner för våra medlemmar. Detta kräver dock att man följer direktivet och vid oklarheter vänder sig till parterna för råd. Sammantaget har det som alltid varit tuffa förhandlingar men med syfte att kunna komma fram till en bra slutprodukt. För detta krävs en öppenhet och transparens vilket jag upplevt har funnits, säger Kjell Ahlin, ordförande Polisförbundet region Stockholm. 

 

 

Region Stockholms polislönesatsning 2022
Polisregion Stockholm har tilldelats en regional pott på ca 5 miljoner av polislönesatsningen 2022. I de Nationella direktiven går det att läsa att de extra medlen ska utgå utifrån VAD-perspektiv och utbetalas till poliser som använder sin polisiära kompetens till gagn för verksamheten. Den regionala förhandlingsgruppen har även beaktat 2020 och 2021 års tilldelning för att på sätt få en bredare polislönesatsning i region Stockholm 2020 - 2022. Årets polislönesatsning (2022) kommer hanteras av regionala parter.

Region Stockholms lönerevision 2022 för poliser
Lönerevisionsmedlen ska hanteras för sig utifrån resultat och skicklighet i för hållande till verksamhetsmålen. En arbetstagares lön ska bestämmas utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen. Därför ska lönen vara individuell och differentierad. Lönesättning sker på PO och Enhet i enlighet med direktivet.

De poliser som är oorganiserade eller medlem i en annan arbetstagarorganisation kommer att hanteras på samma sätt som Polisförbundets medlemmar i båda delarna.