Nitz ger klubba kongress 2022

Kongress som gav boost

Kongress som gav boost

Vid Polisförbundets Kongress 2022 bifölls 38 av 101 motioner. Några var ”Ersättning för civil klädsel”, ”Höjt ob, "Tillägg vid arbete på annan ort", "Ledighet vid anhörigs bortgång", "Frivillig nattjänstgöring efter fyllda 50 år", ”Översyn av antalet beredskaper”, ”Förmånscykel”… Här presenterar blåljus alla.

Kongressen på Lidingö innehöll mycket: jobb, stort engagemang, timslånga diskussioner, paneldebatter, många beslut, framtidsseminarier... Men gav också – för de flesta – en energikick (boost) att ta med hem i det fortsatta vardagsuppdraget. Många betonade också glädjen över och nyttan av att fysiskt möta andra fackliga, korridorsnacket… som många sett fram emot efter den förra helt digitala kongressen.

Polisförbundets röst idag är starkare än någonsin liksom upplevelsen av en ENAD KRAFT. Det menade både avgående förbundsordförande Lena Nitz och nytillträdda Katharina von Sydow. Rikspolischef Anders Thornberg menade också – lite fritt tolkat av blaljus.nu – att Polisförbundet är en stark och viktig drivkraft för alla polisers vardag och hela polisverksamhetens utveckling.

Sakfrågan i fokus
Flera av de 129 ombuden lyfte att det trots intensiva diskussioner också fanns stort fokus på sakfrågorna, dvs oavsett vem som talade/eller skrivit motionen… En klok argumentation fann gehör hos alla.
Det låter ju självklart ... men har historiskt sett inte alltid varit så enligt ombud med erfarenhet av många kongresser. Denna interna förändringsresa har skett under Nitz ordförandeskap, dvs att det fackliga landskapet har knutits ihop och stärkts, bland annat genom de starka nätverk som bildats där regionerna lyfter frågor och delar erfarenheter - som också ökar förståelsen för regionernas olika förutsättningar och behov.

I sitt tal till kongressen sa Polisförbundets nyvalda ordförande, Katharina von Sydow, bland annat att hon avser att fortsätta och vidareutveckla denna färdriktning:

- Polisförbundet ska vara relevant, för både våra medlemmar liksom våra förtroendevalda. Vi ska strida, men välja våra strider.

Katharina betonade också vikten av att värna om och stödja varandra.

Framgångskraft är kollektiv kraft. Kollektiv kraft det är VI!"

Katharina von Sydow

Tematorg
Första dagen jobbade ombuden i olika tematorg (3 st), detta för att arbeta fram ett brett förankrat förslag för kongressen att ta beslut om efterföljande dag.

Men ett förslag är ett förslag. Och många ombud tog vara på möjligheten att tala inför hela kongressen (sk plenum / talarstolen) innan beslutet togs. Några av dem var Susanne Liwång, Mats Johansson, Paul Beijnes, Carina Olsson Bäck för att nämna några av Stockholms ombud.

6 nya i förbundsstyrelsen

Bild
Johanna Spjut kongress 2022

Av totalt sex nya i förbundsstyrelsen kommer två från Stockholm; Roger Östergren (HSO,  regionstyrelsen) och Johanna Spjut (ordförande fo Nord).
Ingela Johansson (ordförande fo Syd) valdes in i den nationella valberedningen.

Nadim Ghazale skötte galant rollen som kongress-konferencier.

* Beviljade motioner redovisas nedan.

*Fler bilder från kongressen längst ned 

Bild
storsal kongress 2022

 


Bild
ny ordförande vald katharina von sydow

Ny ordförande vald - Katharina von Sydow


Bild
roger östergran ny i fs grattas av kjell ahlin

Roger Östergren nyvald ledamot i förbundsstyrelsen gratuleras av Kjell Ahlin


Bild
paul mats susanne carina kongress 2022

Några av talarna som fick med sig kongressen: Paul Beijnäs (fo Syd), Mats Johansson (fo Kamraterna), Susanne Liwång (fo Birger jarl /city) och Carina Olsson Bäck (regionstyrelsen).


Bild
collage mattiss

Thomas Mattisson på tematorg, gotlänningarna Jocke L och Mattias Wallin på väg till lunch, Stefan Eklund och Björn Kellert tackades båda för sina förtjänstfulla insatser i förbundsstyrelsen, Björn här i samtal med Per Andreasson.


Bild
collage kongress 2022