koran
6 maj 2022

Koranbränning: Rätt i Hjällbo men fel i Borås

Koranbränning: Rätt i Hjällbo men fel i Borås

Polismyndigheten avslog den danske politikern Rasmus Paludans ansökningar om att få hålla allmänna sammankomster i Borås den 29 april 2022 och i Hjällbo Centrum samt på Angereds torg den 26 februari 2022 för att bland annat bränna Koranen.

Paludan överklagade besluten. Förvaltningsrätten kommer nu till olika slutsatser avseende de olika ansökningarna.

Borås
- de förväntade ordnings- och säkerhetsproblem som Polismyndigheten anfört är visserligen  allvarliga, men inte var så exceptionella att det förelåg skäl att helt vägra det sökta tillståndet på den grunden.
Om inte tidpunkten för sammankomsten hade passerat hade förvaltningsrätten därför beviljat tillstånd och målet hade återförvisats till Polismyndigheten för ny prövning.

Hjällbo centrum och på Angereds torg
Polismyndigheten fann inte platserna lämpliga utifrån ett ordnings- och säkerhetsperspektiv och då Paludan motsatt sig att genomföra sammankomsterna på annan plats, finner förvaltningsrätten inte anledning att ifrågasätta bedömningen och avslår överklagandet

Källa: Juno - länk inloggning krävs