skjutvapenvåld 2022 nfo förstärkning stockholm
6 oktober 2022

Landets poliser fortsätter stötta Stockholm

Landets poliser fortsätter stötta Stockholm

Den bakomliggande orsaken till att poliser från hela landet stöttar Stockholm är att Stockholmsregionen är allra hårdast belastat när det gäller skjutvapenvåld. Detta samtidigt som antalet poliser i Stockholm inte ökat i samma omfattning som i andra regioner. Nu fortsätter förstärkningen. Och positiva trender syns…

Hittills i år har 22 avlidit till följd av skjutvapenvåldet i Stockholm. 18 av dessa har ägt rum i polisområde Syd, de senaste två i Södertälje. För att komma till rätta med det dödliga våldet har 100-tals poliser från hela landet sedan årets början förstärkt Stockholmspolisen.

Den nationella förstärkningsorganisationen (NFO) började lite smått hösten 2021 med förstärkning av olika specialister från Noa och på allvar i januari i år, 2022, då över 100 poliser från hela landet lämnade sina egna funktioner som utredare, ingripandepoliser, specialister m.fl. för att jobba i Stockholm (3 till 6 månader). Då riktades förstärkningen främst till Järva och Huddinge.  

Positiv trendvändning i Järva
I Järva har polisens (m fl) insatser för att bryta våldsspiralen visat på viss positiv effekt i skjutvapenstatistiken:

* 1 mord hittills under 2022 - jämfört med 9 st 2021    
* 8 skjutningar hittills under 2022 - jämfört med 21 st 2021
Av årets 22 gängrelaterade mord i regionen har 18 skett i polisområde Syd/Södertälje vilket kommer att öka polisens fokus/riktade åtgärder och möjligen inkludera den nya polisförstärkningen till Stockholm.

Inte bara skjutningar – totalt 365 häktade
Innan helgens dödsskjutningar i Södertälje satt 24 häktade i nio mordärenden/skjutningar som skett under 2022. Men totalt sett är just nu 365 brottsmisstänka häktade i regionen. För vid sidan om "skjutningarna" ska Stockholmspolisen samtidigt prioritera och hantera alla brott/grova brott i olika utredningsstadier (dvs fördela resurser mellan allt från informationsinhämtning, spaning, utredning...).

Blåljus har hört... att många Stockholms-kommenderade poliser känner sig såväl ”väl mottagna” liksom uppskattar erfarenheten av att jobba i Stockholm. Någon sa ”den erfarenhet jag fått under några månader här har jag inte fått på flera år i mitt vanliga jobb”.
Det finns också de som överväger att söka jobb som polis i Stockholm.
Ett väldigt gott betyg! 

Å andra sidan – och ju längre insatsen pågår – har andra röster börjat höras, både från verksamheter runtom i landet som "tappat sina poliser"  liksom röster om konsekvenser av mer social karaktär som att vara ifrån familj och vänner…
För även om kommenderingen till största del sker frivilligt, är det slitigt att jobba på annan ort under ett halvår – trots ”fri hemresa” var 14:e dag.
Nu "inskolas" många nya duktiga och drivna poliser i sitt framtida yrke och fler studenter än på länge går på olika polisutbildningar. Parallellt med insatser som ex lagändringar/nya brottsbekämpande verktyg, bättre lön och arbetsvillkor med mera... kommer förhoppningsvist och successivt antalet poliser i Stockholm att öka och skjutningarna att minska.