daniel funseth råd 11 okt 22

Lön och Pension i fokus på Kamrat-råd

Lön och Pension i fokus på Kamrat-råd

Pågående löneförhandlingar och pensionsfrågor var i fokus när Förbundsområde Kamraterna höll ”förstärkt” råd under tisdagen. Styrelsen redovisade både framgångar som motgångar gällande de motioner styrelsen lagt fram inför Polisförbundets kongress.

Efter inledande välkomsthälsning av ordförande Daniel Funseth tog Mats Bakki över som mötesordförande.

INFORMATION TILL FLER
Vanligtvis bjuds ett begränsat antal förtroendevalda in till Kamrat-råden bl a för att ge utrymme till att lyfta, dela och diskutera "laget-runt-frågor" i storgrupp. Men inför dagens ”förstärkta råd” valde styrelsen att nå ut med viss prioriterad information till många fler - dvs information om pågående löneförhandlingar om nya polislöner liksom polisers tjänstepension -  och bjöd därför in alla lokalt förtroendevalda (lofo-styrelser) liksom intresserade enskilda medlemmar in till mötet.

Lön och pension i fokus
Utan att gå in på vare sig detaljer eller siffror beskrev Andreas Strand, förhandlingsansvarig Polisförbundet i region Stockholm, inriktningen och förutsättningarna gällande de pågående förhandlingarna dvs potten extrapengar (politikens satsningar för uppvärdering av polisyrket) liksom potten sista revisionen i avtalsperioden (RALS). Andreas redovisning följdes av många frågor och konstateranden från åhörarna. Exempelvis:

- ”Många av oss (regionalt) har inte fått del av någon (extra)satsning ALLS hittills”

- ”Att vidareutbilda sig som polis ger ingen högre lön"

Bild
åhörare 3 råd 11 okt 22

Andreas Strand konstaterade att begreppet ”skicklighet” har urholkats men sa om de pågående förhandlingarna:
- Vårt mål nu är att se till helheten, dvs det ska bli så bra som möjligt för så många som möjligt.

Mikael Berglund, Statens tjänstepensionsverk (SPV) beskrev frågor och val av vikt för såväl ung som gammal i tjänst och skillnaderna mellan avdelning 1 (för de som är födda 1988 och senare och avdelning 2 – de födda före 1988). Många frågor uppstod. Några exempel:

* ”Hur påverkar nya pensionsåldrar möjligheten till delpension?” (vilket allt färre i Stockholm ges möjlighet till – se blåljusartikel som påvisat en drastisk minskning 2021 (19 procent beviljade ansökningar om deltidspension jmf med 2020 då 39 procent av ansökningarna beviljades. (Möjliga orsaker kan antas vara relaterade till Stockholms polisbrist).
* Löneväxlingens för- och nackdelar (generellt bättre för de yngst i tjänst),
värdet av att skjuta fram uttag av den allmänna pensionen (vilket kan ge 1500kr/mån extra),
* möjligheten att byta från avd II till avd I - och andra skillnader och likheter
* olika möjligheter till uttag av den ”förmånsbestämda” delen innan fyllda 65 år
med mera.
För individuell fördjupning av tjänstepensionens olika möjligheter erbjuder SPV olika webbseminarier.

Bild
åhörare råd 11 okt 22

Styrelsens efterlysning

  • Fungerar inte lokal skyddskommitté 
    hör av er till styrelsen
  • Tips och idéer om vikten och nyttan av medlemskapet
    hör av er till styrelsen

Motioner som gör skillnad
Mats Johansson presenterade fram- och motgångar med de fyra motioner som Kamraternas styrelse skickat in till Polisförbundets kongress som hölls i slutet av september:
Besvarad – Motion A08 – om ”specialistlön”
BEVILJAD – motion B33 – gällande delpension
Besvarad – motion B34 möjlighet för 50+ att välja ”helnattsjobb”
Avslag – motion F10 om svaromålsutbildning innan ”svaromål”

Nytt råd i november
Roger Östergren beskrev valkommitténs uppdrag inför rådet 24-25 november.

Bild
Maria Thorin Linda Borgsved grova brott råd 11 okt 22
"Intressant information". Tv Maria Thorin och Linda Borgsved (ej förtroendevalda) från utredningsenheten grova brott (regional).

Bild
Björn Wiberg Hanna Rudberg råd 11 okt 22
Björn Wiberg, huvudskyddsombud UND/Gräns, tillsammans med kriminaltekniker Hanna Rudberg, styrelseledamot i lofo forensiska sektionen.