pengaregn insandare putte administration

Löneadministration motsvarande 150 ig-poliser

Löneadministration motsvarande 150 ig-poliser

INSÄNDARE Polisförbundet har påtalat vikten av att frigöra (främst ig) polisers administrativa sysslor utifrån ett "generellt" effektiviserande perspektiv. Patrik Stridsmans belyser här att den administrativa tidsåtgången i den specifika frågan "att sätta nya polislöner" motsvarar 1 års arbetstid för 150 ig-polisers alternativt 100 utredare - varje RALS/revision.

Polismyndigheten ser över frågan och har utsett Klas Friberg, tidigare regionpolischef för region Väst och Säkerhetspolisen, för att kort sammanfattat utreda "administrationsvinster" främst gällande ingripandepolisernas verksamhet baserat på två rapporter: rikspolischefens egen utredning och internrevisionens rådgivningsgranskning. I DENNA insändare har Patrik Stridsman, vice ordförande Birger jarl, citypolisen i Stockholm, räknat på antalet timmar som går till att sätta nya polislöner vid varje RALS/revision.


En publicerad insändare kan - men behöver inte - sammanfalla med de meningar som styrelsen står för.


"

Jag har gjort en enkel uträkning om vad individuell lön kostar i arbetstid.

Tidsåtgång

  • 21 300 samtal ska hållas med poliser a´  1 timme per samtal
    = 42 600 timmar.
  • Cirka 3 200 chefer har en utbildningsdag a´  9 timmar samt en kalibreringsdag a´  9 timmar = 57 600 timmar
  • Utöver detta tillkommer förmodligen ytterligare en dag per chef
    = 28 800 timmar.
  • Kvar är tillfället när varje chef ska förklara utfallet för arbetstagaren 21 300x1 timme
    = 21 300 timmar.

Total tidsåtgång = 150 300 timmar.

Detta är lågt räknat för troligen tillkommer ytterligare en kalibreringsdag för alla chefer samt att all personal använder 1 timme för att göra sin egen självskattning.

Årsarbetstiden för en polis är ca 2 000 timmar inklusive semester. Tar du bort all frånvaro, utbildning med mera är årsarbetstiden för en utredare ca 1 500 timmar och en IG-polis ca 1 000 timmar som disponeras mot resp verksamhet. (Anledningen att det skiljer är att IG polisen har mer utbildning samt att de gör mer mörk tid och då förkortas arbetsveckan.)

De 150 300 timmarna motsvarar då ca 100 utredare eller 150 IG-poliser på  årsbasis dvs lite mer än lokalpolisområde Södermalms samlade ingripandepolis-resurs.

Kostnaden
Medellönen för en polis är 38 100/165 ger en timlön på 230 kr x 150 300 timmar
34 569 000 kr per Rals.

Erfarenheter från polisen i Tyskland
Vid ett studiebesök i Tyskland, München (som vi kan anse vara ett land likställt med Sverige vad gäller välstånd och demokrati) så ansåg de polischefer vi träffade att de inte hade råd att spendera så mycket arbetstid och pengar på att hantera en lönerörelse för poliser.

De använder sig av ett tariffsystem där alla poliser kan se vilken nivå de befinner sig på och vad nästa nivå innebär för dem. Tariffnivåerna höjs vid varje lönerörelse. Om arbetsgivarna har medarbetare som de tycker har utmärkt sig med fina prestationer under året så kan de välja att flytta upp den/de ett eller flera steg extra i tariffsystemet.

De var dock väldigt tydliga med att polisarbetet är ett lagarbete.

"