rals 2021 2023
7 mars 2022

Lönerevision 2021 - nu är vi överens

Lönerevision 2021 - nu är vi överens

De regionala dialogerna mellan Polismyndigheten och Polisförbundet i Stockholm är avslutade och parterna har enats om ett direktiv för lönerevisionen per 1 oktober 2021.

Lönerevision 2021 för poliser
I direktivet framgår bland annat att en sammanvägning ska göras av polislönesatsning och lönerevision för att komma närmare de önskvärda förhöjda lönebilder som krävs för regionens tillväxt. De poliser som är oorganiserade eller medlem i en annan arbetstagarorganisation kommer att hanteras på samma sätt som Polisförbundets medlemmar.

– Jag är väldigt glad att vi nu tillsammans med Polisförbundet är överens om det direktiv som nu kommer ligga till grund för nya löner för polisförbundets medlemmar. Det har varit viktigt för oss att hålla tidsplanen att ny lön ska betalas ut på junilönen med retroaktivitet från oktober 2021. De här direktiven säkerställer att vi kan hålla den tidsplanen. De här samtalen banar också väg för att samarbetet med polisförbundet ytterligare kan stärkas, säger regionpolischef Mats Löfving.

Bild
Stefan Eklund

– Som företrädare för Polisförbundet värderar jag den öppna dialog som vi har haft med arbetsgivaren.

- En utmaning har varit att komma överens om ett direktiv i lönerevisionen trots att arbetsgivaren ensidigt beslutar om de medlen som finns i polislönesatsningen. Vi uppskattar att vi ändå har haft en öppen dialog kring båda dessa frågor om lönejusteringar, säger Stefan Eklund, ordförande Polisförbundet region Stockholm. 

 

Blåljus-förtydligande: den polislönesatsning som beskrivs i ovan gula fält sa Polisförbundet nej till - länk till artikel. Detta baserat på att Polisförbundet ansåg att myndighetens satsning med de tillförda extra medlen inte leder till en uppvärdering av hela poliskåren och att Polisförbundet inte getts tillräckligt med inflytande i  fördelningen av denna extrasatsning.