träna polis friskvård friskhet stockholm

Missa inte ditt friskvårdsbidrag

Missa inte ditt ”friskvårdsbidrag”

Så här när året närmar sig sitt slut vill vi påminna om polisanställdas möjlighet till friskvårdsbidrag – dvs max 1 800kr per år.

Alla medarbetare kan få friskvårdsbidrag som en skattefri förmån från arbetsgivaren (gäller ej timanställda).
Ansökan kan göras vid högst två tillfällen per år (totalt 1 800kr).
Från den 1 juni 2021 tillåts även appar och webbtjänster som friskvårdsbidrag.

Mer information finns på intrapolis – ange ”friskvårdsbidrag” i sökfältet. Vad som innefattas av  friskvårdsbidraget beskrivs där också.

Exempelvis: 
• Att aktiviteten ska vara enklare slag av motion eller annan friskvård och vara av mindre värde.
Det finns inget bestämt belopp men ett riktmärke är vad det kostar att skaffa sig ett årskort på en ordinär motionsanläggning på orten.
• att aktiviteten i vissa fall kan bestå av endast ett tillfälle (till exempel en massage/behandling).
För att åtgärden eller aktiviteten ska anses vara av enklare slag och ha mindre värde bör kostnaden normalt inte överstiga 1 000 kr för ett tillfälle.

Övrigt: När ”tjänsten så tillåter” medges polisanställda 60 min fysisk träning per vecka på arbetstid.