polis emblem ful förundersökningsledare

Motion A1: Titulatur och lön för nationella fu-ledare

Motion A1: Titulatur och lön för nationella fu-ledare

Enligt tidigare nationellt beslut av RPC så ska PKC Stockholm-Gotland den 12 januari 2022 ta över anmälnings och tipsansvaret för hela nationen mellan klockan 22.30 - 06.45. varje natt, året om.

Det innebär att förundersökningsledare med sitt team på ca 8 operatörer servar hela landet. PKC Stockholm-Gotland blir nationens röst nattetid. Oavsett vad som rings in/skrivs in, brott som t.ex. våldtäkter, misshandel med mera eller tips om brottslighet, oavsett var det än inträffar kommer att hanteras.

Förundersökningsledaren kommer att leda arbetet på nationell nivå med allt vad det innebär att hantera totalt sju olika regioner.

För att visa på digniteten av uppdraget samt den professionalitet som behövs så borde titulaturen vara nationell förundersöknings-ledare samt att en särskild lönesättning införs för uppdraget.

Därför föreslår vi att stämman ger styrelsen i uppdrag

- ATT verka för att den som är förundersökningsledare på PKC Stockholm-Gotland och fullgör tjänst med det nationella nattansvaret erhåller titulaturen nationell förundersökningsledare.

- ATT det införs en särskild lönesättning för den som är nationell förundersökningsledare och tjänstgör på PKC Stockholm-Gotland.