fo kamraterna

Motion B2 - förändring av ASA/POLIS lättnader i nattjänst

Motion B2 - förändring av ASA/POLIS (lättnader i nattjänst)

Att många poliser kommer få jobba längre i tre-skift råder det ingen tvekan om. Att fler och fler dagtidstjänster ”försvinner” för poliser att söka känns också ganska trolig. Därmed blir det än viktigare att hänsyn tas till de som kommer att behöva göra detta.

Ett sätt att förbättra arbetsmiljön för dessa samt att få dem att må bättre och förhoppningsvis att leva längre är att ta bort/minska nattpassen. Att nattarbetet sliter på kroppen och själen kan det inte råda någon tvekan om. Att det dessutom blir svårare och svårare för många ju äldre de blir att jobba nattpass kan inte heller vara någon överraskning. Det behöver införas någon möjlighet som gör att individen kan jobba kvar i skiftestjänst men med en viss begränsning i arbetstidsförläggningen. Ett sådant tydligt och enkelt sätt vore ett tillägg till ASA polis där det framgår att om individen har fyllt 50 år så kan denne välja ifall han/hon/hen själv vill fortsätta att jobba hel natt. Istället för hel natt skulle exempelvis individen kunna göra 17-02.

Därför föreslår jag

Att Stämman beslutar att styrelsen skall verka för en förändring av ASA/POLIS så att den som är fyllda 50 år själv kan välja ifall denne vill göra hel natt.

Mats Johansson
Vice ordförande förbundsområde Kamraterna, Polisförbundet region Stockholm