Birger Jarl

MOtion B3 - Förmånsbil till hundförare

MOTION B3 - Förmånsbil till hundförare

Jag tycker att Polismyndigheten har hanterat våra hundförare alldeles för dåligt vad gäller ersättningar för rena kostnader samt för de skador/slitage som tjänstehundarna orsakar på hundförarnas privata ägodelar. Jag har pratat med en hundförare som uppgav att hens sambo var så jävla less på hundlukten i deras privata bil.

Det händer ju även att hundarna både spyr och skiter i bilarna och att detta ska ske i någons privata bil är inte acceptabelt. Alternativet är väl att vi får göra med hundarna som med hästarna och anställa en mängd skötare i varje Polisregion som tar hand om alla hundarna när de inte är i tjänst. På det viset så kommer kanske 2-3 av 4 arbetspass per vecka för hundförarna att gå åt till utbildning för den kommer inte längre att ske på fritiden som läget är nu. Jag har läst att PF arbetar för att förbättra anställningsvillkoren för hundförarna men ej sett att man pratar om förmånsbil.

Nedan är taget från Polistidningen ”Idag är alla avtal mellan Polismyndigheten och hundförarna enskilda kontrakt. Det gäller både de hundförare som själva äger sina hundar och de som är fodervärdar till myndighetens hundar. Det har länge funnits kritik från hundförare som inte är nöjda med sina arbetsvillkor. Bland annat har synpunkter framförts på ersättningen för foder, tillbehör och slitage samt för all den fritid som de förväntas läggas på att träna och sköta hunden”. Fakta Förmånsbil är en tjänstebil som arbetstagaren kan använda i jobbet men också får utnyttja privat. Summan av bilförmånen läggs på lönen före beskattning. Det kallas förmånsbeskattning. Tjänstebil får enbart användas i tjänsten och parkeras på jobbet efter användning.

Jag yrkar:

- att Polisförbundet ska verka för att de som har funktion/arbetar som Hundförare i Polismyndigheten ska erbjudas en förmånsbil.

Patrik Stridsman FO Birger Jarl, Stockholm