Lena Nitz 2022
11 januari 2022

Ny rapport om Framtidens polis

Ny rapport om Framtidens polis

För att klara framtida utmaningar måste polisen prioritera det långsiktiga brottsförebyggande arbetet, öka den digitala kompetensen, sin synlighet. Det är några av slutsatserna i en ny rapport från Polisförbundet.

Bakom rapporten står Polisförbundet och analysföretaget Kairos Future.

Andra slutsatser i rapporten är att det krävs kontinuerlig kompetensutveckling och tydligare forskningsanknytning.

...det måste börja redan i dag, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

- Poliskårens förmågor och kompetenser måste utvecklas och förändras i takt med omvärlden och brottsligheten. För att inte ligga steget efter utvecklingen måste vi våga tänka långsiktigt – det måste börja redan i dag, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

I studien identifieras flera stora samhällstrender som har stark påverkan på polisens arbete.

Det handlar bland annat om ökade krav på offentlig sektor, urbaniseringen med ökade socioekonomiska klyftor, teknikutvecklingen och omställningen till ett mer digitalt samhälle med ökad digital brottslighet samt att brottsligheten blir allt mer internationell.

Till rapporten (pdf)

* Källa Polisförbundet