normanstiftelsen

Ny stiftelse till stöd för poliser och brandmän

Ny stiftelse till stöd för poliser och brandmän

Sedan november 2021 finns Normanstiftelsen startad av finansmannen Bengt Norman som alltid haft en stor respekt och ödmjukhet för personer som verkar i samhällsviktiga yrkesroller. Tankarna om att på något sätt hjälpa till väcktes i samband med förskräckliga händelser såsom Malexandermorden 1999 och terroristattentatet i New York 2001. .

Stiftelsens ändamål är att främja individer som skadats, utsatts för våld eller allvarligt hot. Hjälpen kan exempelvis omfatta stöd för rehabilitering, vård, handikappanpassning av hem och bil, rättsliga kostnader, ökade levnadsomkostnader men även direkt ekonomiskt stöd.

Ansökan om stöd är öppen för poliser och brandmän i Sverige, eller deras efterlevande.

Under senare år har förutsättningarna för poliskåren blivit svårare. Personalen är utsatt för klara risker samtidigt som de utför en viktig uppgift. I kombination med att samhället i stort kanske inte alltid klarar av att hjälpa och stötta personal som drabbats ser Bengt Norman en möjlighet att i vissa fall kunna hjälpa till.

Läs mer och ansökan på hemsidan normanstiftelsen.se

Källa: Normanstiftelsens hemsida