Orättvis lönesättning kan leda till missnöje

Orättvis lönesättning kan leda till missnöje

Expressen berättar om missnöje bland Sundsvalls sjuksköterskor, som lett till att ett trettiotal av dem sagt upp sig. Bakgrunden är en särskild lönesatsning som gett 500 sjuksköterskor 3000:- i höjd lön, medan andra fått 0:-

Tidningen berättar med hänvisning till Sundsvalls Tidning, att politikerna i region Västernorrland beslutat att 500 utvalda sjuksköterskor som jobbar på avdelningar och enheter med särskilt stora bemanningsproblem, skulle få höjd lön med cirka 3 000 kronor per månad.

Hälso- och sjukvårdsdirektören i regionen påpekar att lönesatsningen bara gäller vissa kategorier av sjuksköterskor:

”Alla får alltså inte det här riktade tillskottet, det vill jag vara tydlig med. Urvalet är gjort utifrån hur personalbristen ser ut och var vi mest akut behöver personal framgent.”

Det innebär att närmare 1000 sjuksköterskor inte får del av satsningen, bland dem florerar fullt förståeligt missnöjet. Precis som när det för några år sedan skulle satsas på lärare och vissa kunde få många tusen som förstelärare medan andra mest kände sig odugliga och förbigångna.

Styrelsen för förbundsregion Stockholm kommentar:

Just den skeva verklighetsuppfattning att bara ett fåtal medarbetare är helt avgörande för verksamheten finns även inom Polismyndigheten. En liknande lönesatsning genomfördes i Polisregion Stockholm 2020 då ca 40% fick ett lönelyft på 2915kr. Vår förhoppning är att Polisregion Stockholm har lärt sig läxan och inser att samtliga medarbetarna bidrar och är helt avgörande till verksamhetens resultat

Förbundsregionstyrelsen