polis bostad hyra stockholms handelskammare
20 april 2022

Polisens omorganisation blev en total katastrof

Polisens omorganisation blev en total katastrof

INSÄNDARE Polisens omorganisation 2015 skulle bli lösningen på misslyckandena med kvarterpolisreformen och närpolisreformen. Syftet med dessa omorganisationer var att nå ut med den lokala polisverksamheten nära människorna. Polisledningarna klarade inte att genomföra detta och missnöjet ledde till omorganisationen 2015 som skulle lösa alla problem, skriver Anders Bergstedt pensionerad kriminalpolis i Stockholm.


Detta är en INSÄNDARE. En publicerad insändare kan - men behöver inte - sammanfalla med de meningar som regionstyrelsen står för.


Bild
Anders Bergstedt

Redan två år innan började man med att skrota fungerande specialiserad polisverksamhet och det uppstod ett vakum där både lokal , utländsk och grov brottslighet flyttade fram sina positioner. Samtidigt ökade domstolarna in absurdum kraven på bevisning vilket ledde till att bevisning i gängkrig underkändes. Lokal polis dränerades på polis som skulle användas till en militariserad kamp och till uppbyggnad av byråkrati och NOA.

Detta har blivit en fullständig katastrof. Politikerna har grundlurats av polisledningens ständiga krav på flera poliser som universallösningen på alla problem. Trots att c:a 1000 poliser per år utbildas har region Stockholm 2021 tappat 173 poliser jämfört med 2015. Lokalpolisområdena har hela tiden fått banta den lokala polisverksamheten vilket inneburit att vardagsbrottsligheten har prioriterats ner.

Ansvaret för situationen faller tungt på naiva politiker, domstolar och högsta polisledning som underlåtit att genomföra löftet om områdespoliser

Den lokala polisverksamheten har inriktats på synlighet vid stora trafikrazzior och stora insatser då något hänt. Det är ett oförlåtligt svek att istället för ”förebyggande polisverksamhet för att förhindra och uppdaga brott” sätter man då in massiva ”trygghetsskapande insatser.” Detta upplevs alltmer som ett hån då dödsskjutningarna fortsatt att öka i utsatta områden och nu är de högsta någonsin! Kravallerna vid de ”demokratiska” koranbränningarna visar att polisen totalt tappat greppet och är måltavlan för antidemonstranterna är att skada poliser och hindra deras verksamhet. Det är åter  utsatta områden som drabbas. Där har invånarna förtvivlat ropat på polisens räddning och så kommer detta dråpslag.

Ansvaret för situationen faller tungt på naiva politiker, domstolar och högsta polisledning som underlåtit att genomföra löftet om områdespoliser. Måttet var 1 polis per 10.000 invånare och 1 polis per 5.000 i utsatta områden. Istället har dessa bakats in i en krympande lokalpolis. Polisstyrelser och polisnämnder togs bort och ersattes med kommunpoliser som bara blivit informatörer. Medborgarnas inflytande skulle stärkas genom Trygghetsundersökningar med kryssfrågor och samverkan.

Detta har knäckt den kommunala kampen och missnöjet är stort både i storstadsområden och på landsbygden. Lokalpolitikerna har gett upp eftersom polisledningarna inte lyssnar på kraven. De tror att de blir utan polisverksamhet om de inte godtar samarbetsavtal som polisledningen tvingar på dem. Lidingö som snart har 50.000 invånare fick 1979 en ny stor polisstation byggd för kraftigt utökad polisverksamhet. Vi var c:a 45 poliser och uppklaringen var bland de bästa i Sverige.

Allt polisarbete utgår nu från Stockholm och vi vägras minimikravet på två områdespoliser. Motiveringen är att vi har låg brottslighet men verkligheten är att alla brott prioriteras bort i konkurrens med Stockholm trots att vi också haft dödsskjutningar och sprängningar knutna till narkotikabrott och gängkriminalitet. Vardagsbrottsligheten prioriteras genast bort. Polisen sprider falsk trygghet genom synlighet vid massiva trafikkontroller och blåljusverksamhet som inte avspeglar någon bekämpning av vår verkliga brottslighet, vilket allmänheten tror!     

Slutsatsen är att omorganisationen blivit en total katastrof för nu riktas kriminellas åtgärder mot att skada poliser och deras fordon. De har blivit samhällsfarliga och politikerna står handfallna.

Slutsatsen är att omorganisationen blivit en total katastrof för nu riktas kriminellas åtgärder mot att skada poliser och deras fordon. De har blivit samhällsfarliga och politikerna står handfallna. Jonas Hysing var den nationella kommenderingschef som gav Paludan tillstånd till demonstrationerna trots att det tidigare uppstått kravaller och att han därför nekats tillstånd till nio tillfällen i Stockholmsområdet 2020 med stöd av Ordningslagen kapitel två.

Istället för att agera för polisers liv och hälsa och skona utsatta områden har han prioritet ett försvar för en absurd demokratiyttring ! Han går hand i hand med de styrande och Rättsväsendet som har svikit kämpande poliser och de som drabbats av brotten. Att i TV-nyheter få se krigsbilder från Ukraina och Sverige är katastrof ! Nu måste högsta polisledningen ställas till svars för det totala misslyckandet.     

Anders Bergstedt, pensionerad kriminalpolis numera samhällsdebattör.


1/ Ordningslagen kapitel 2:   ”Polismyndigheten får förbjuda att det hålls en allmän sammankomst, om det vid en tidigare sammankomst av samma slag uppkommit svårare oordning vid själva sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning eller om sammankomsten visat sig ha medfört avsevärd fara för de närvarande eller allvarlig störning av trafiken.”

2/ Varför åker poliser utrustade för krig in i dessa utsatta områden i full fart med blåljus och sirener då något hänt ? Det är ju en krigsförklaring som inte kan missförstås och skapar naturligtvis hat hos de som hatar samhället.

3/ Hur är det möjligt att dessa stora polisstyrkor med militär strategi inte kan hantera ett hundratal extrema våldsverkare ? Under min tid i yttre tjänst på 80-90-talen skulle vi klara allt med några få tvåmanspatruller ! Polisutbildningen i dag syftar till grupparbete och inte till att poliser skall ta egna initiativ och beslut.  

4/ Vem skall betala för skadegörelsen på polisfordon och privata bilar och egendom ? Är det rimligt att fattiga, skötsamma människor i utsatta områden skall bli knäckta av våldsverkare som bor i deras egna områden ? Mindre och mindre av polisens resurserna används till vardagsbrottsligheten som är allmänhetens gissel !

5/ Hur är det möjligt att polisledningen får sitta kvar trots att de misslyckats med allt sedan omorganisationen 2015. Flera poliser och flera i fängelse har snarast förvärrat situationen. I USA får sådana polischefer sparken! ”Särskild händelse” har missbrukats in absurdum för passkrisen men inte för skjutningar nästan varje dag. Huvuddelen av poliserna har blivit byråkrater som aldrig konfronteras med den aktiva brottsligheten.

[Anders debattartikel har också publicerat på

DN "Ställ polisens högsta ledning till svars för upploppen" och i Dagens Juridik]