Påsk upplopp ekot sveriges radio sr

Polisförbundet kräver fortsatta åtgärder

Polisförbundet kräver fortsatta åtgärder

PÅSKUPPLOPPEN: Under ett fåtal dagar skadades 100-tals poliser - varav flera allvarligt. Flera poliser ansåg att polisledningen på plats tagit beslut som försatt dem i fara. Polismyndigheten anmälde sig själv för att utreda eventuellt "arbetsmiljöbrott" eller brister i "tillsynsansvar". Polisförbundets huvudskyddsombud är kritisk till åklagaren beslut om att lägga ned arbetsmiljöbrottet och har nu lämnat in en begäran innehållande konkreta förslag för polisers arbetsmiljö i framtiden.

Efter påskens händelser anmälde Polismyndigheten sig själv, dels för att utreda om man gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott (åklagaren) och dels för att utreda om man brustit i sitt tillsynsansvar (Arbetsmiljöverket). Blåljus.nu rapporterade i somras om åklagarens nedläggningsbeslut gällande arbetsmiljöbrott.

Polistidningen/Emma Eneström skriver nu om hur Polisförbundets nationella huvudskyddsombud Patrik Danielsson agerat efter åklagarens nedläggning av arbetsmiljöbrottet, vilket han är kritisk till bl a baserat på:

  1. att åklagarens beslut endast grundades på händelserna i Linköping och
  2. att åklagaren tog beslutet innan Arbetsmiljöverkets granskning var klar.

Konkreta förbättringsförslag - baserat på 350 anmälningar

Till Polistidningen säger Patrik Danielsson:
– Framför allt fastnar jag på att händelserna i Örebro, där poliser for mycket illa, inte finns med i underlaget.

Konkreta förbättringsförslag - baserat på 350 anmälningar
rundat på en sammanställning av hittills totalt 350 anmälningar (192 skador och 158 tillbud som rapporterats i Polisens Lisa-system) skickade Patrik Danielsson i fredags en begäran (enligt 6.6 a arbetsmiljölagen) med konkreta åtgärder till Polismyndigheten för att förbättra polisernas arbetsmiljö och säkerhet i uppdraget, som Polistidningen sammanfattar:

  • Förbättringar avseende Polisens fordon
  • Förbättringar avseende kommunikationen under insatserna och
  • Förbättringar avseende insatsledningen
  • Utökad och mer regelbunden utbildning
    (inom såväl Polkon* som SPT**) liksom
  • Utvecklad SPT-metod för att kunna användas i alla typer av miljöer och med kompletterande utrustning som exempelvis sköld och distansvapen.
  • Förbättrad utrustning (bland annat tillgång till distansvapen ”med syfte att skapa förutsättningar för SPT att kunna verka på längre avstånd som en del av en utvecklad metod och öka skyddsnivån för personalen”).

Not: Åklagaren har i sitt beslut angett ”att förundersökningen kan komma att återupptas i någon del om det skulle motiveras av vad Arbetsmiljöverket kommer fram till”.