chefsgrad chefsgrader
21 april 2022

Polismyndigheten mest attraktiv för chefer

Polismyndigheten mest attraktiv för chefer

I fjol genomförde Polismyndigheten sin första AAI-mätning (attraktiv arbetsplats-index). Då framkom att chefer generellt är nöjdare än övriga medarbetare med Polismyndigheten som "attraktiv" arbetsgivare, störst var skillnaden inom karriär- och utvecklingsvägar (kuv), till chefernas fördel.

Just nu pågår en andra AAI-mätning, 19 - 29 april 2022, där totalt 11 000 medarbetare ges möjlighet att svara på 21 frågor. (2021 gick enkäten ut till 7 000 medarbetare med 19 frågor, svarsfrekvensen var 39 procent).

Några exempel av de slutsatser och iakttagelser som myndigheten drog 2021:

 • Viktigt att satsa på karriär- och utvecklingsvägar, organisatorisk och social arbetsmiljö 
 • Mest attraktivt är det att arbeta på IT-avdelningen, NOA och Ekonomiavdelningen
 • Civila rekommenderar Polismyndigheten som arbetsplats i högre grad än poliser, men poliser anger i högre grad att de har för avsikt att stanna i myndigheten de kommande två åren

AAI-resultat 2021 baserat på medelvärde

 1. Index 7,6
  Chefers nöjdhets-index sticker ut i undersökningen.
 2. Index 7,4
  Avdelningar
 3. Index 7,1
  Regioner
 4. Index 7,0
  Medarbetare

 

Blåljuskommentar: De slutsatser/indikationer som gjordes i den första AAI:n överraskar inte, ändå är det bra att detta bekräftas svart på vitt. Vissa frågor förefaller främst vara riktade till civilt anställda ex "Jag har för avsikt att stanna inom Polismyndigheten de kommande två åren". Det är redan allmänt känt att omsättningen av civilt anställda är långt högre än poliser (eftersom poliser bara har en/ett par arbetsgivare som ger befogenhet att agera som polis). 

Passar också på att lyfta några stockholmsspecifika svar som sticker ut jämförelse med andra regioners svar:
I toppen (+): många stockholmsanställda känner stort engagemang i sitt uppdrag.
I botten (-): långt färre i Stockholm rekommenderar Polismyndigheten som arbetsplats.
Ett annat bottenresultat gäller lönesättning som speglar arbetsinnehåll, skicklighet och resultat.

Vi har i flera år sett hur stockholmsregionen utfört ett större och mer krävande jobb med allt för få resurser
Det har bl a lett till ett allt för högt arbetstryck under lång tid, ständigt ökande krav på flexibilitet, allt fler beredskapslistor -  samtidigt som antalet övertidsdispenser fortsatt ligger på en hög nivå. 
Om inte något radikalt görs snabbt kommer tillväxtarbetet för stockholmsregionen under lång tid framöver handla om att kommendera in poliser från andra regioner - precis som nu...