Polisförbundet logo
6 oktober 2022

Skynda söka bidrag från Polisskadestiftelsen

Skynda söka bidrag från Polisskadestiftelsen

Stiftelsen kan ge bidrag till dig som polis om du skadas i tjänsten på grund av brottslig gärning. Även anhöriga till poliser som omkommit i tjänsten kan få bidrag. Ansökningstiden har förlängts till den 14 oktober.

Observera att alla poliser kan söka bidrag från Polisskadestiftelsen (även icke-medlemmar).

Händelser som du kan få bidrag för

Du kan få bidrag om du blir skadad i tjänsten och händelsen är riktad mot dig som polis. Det kan till exempel vara:

  • När du gör ett ingripande och får en avsiktligt riktad spark av personen du griper.
  • Om du blir biten av en person som misstänks bära på en blodsmitta.

Händelser som du inte får bidrag för

Du får inte bidrag från stiftelsen om du skadar dig i tjänsten, men där skadan inte uppstått genom brottslig gärning. Det kan till exempel vara:

  • Om du kliver ur bilen för att springa efter några personer och då snubblar och skadar foten.
  • Om du tillsammans med en kollega håller fast en stökig person och då av misstag blir träffad med ett slag av kollegan.

Bidragets storlek

I genomsnitt är bidraget cirka 3000 kr men för omfattande eller allvarliga händelser kan bidraget vara högre. Hur mycket pengar det blir i slutändan beror på stiftelsens avkastning och hur många ansökningar vi får in.

Läs mer & Ansök nu! - länk Polisskadestiftelsen (pdf längst ned på sidan). Mejla din ansökan direkt till Polisförbundet Medlemsservice