Birger jarl råd 24 nov 2022 collage

von Sydows uppmaning till 22 000 poliser

von Sydows uppmaning till 22 000 poliser

Katharina von Sydow, ny ordförande för Polisförbundet, är ute på turné. För att möta och lyssna på polisers erfarenheter och behov. I veckan gästade hon Birger Jarls råd i Stockholm, stannade längre än väntat, besvarade frågor och lämnade med uppmaningen:

- För att jag ska kunna göra ett bra arbete behöver jag veta vad du anser är viktigt. Hör av dig med frågor eller problem i din arbetsvardag, antingen direkt till mig eller via din region, sa Katharina som också betonade vikten av att fler – både medarbetare och chefer - engagerar sig i fackliga frågor.

- Vi vill alla samma sak – bra arbetsmiljö för alla och en effektiv polisverksamhet 

Katharina von Sydow.

Citys växtvärk – tvingas säga ”nej” till nya polisaspiranter
Också nye city-chefen (officiellt per 1 dec) Felix Andåker kom och höll en intensiv ”backspegel” om citypolisens arbete 2022 - om såväl framgångar som oväntade utmaningar. Han underströk vikten av ”att vi alla hjälps åt” internt men också samverkan med andra myndigheter tex Skattemyndigheten, Kronofogden...

Felix Andåker talade även om citys ”växtvärk” – dvs den angenäma men tveuddade frågan om att tilldelas fler poliser/aspiranter än vad verksamheten i praktiken klarar av (dvs trycket på lokaler, fordon, klädskåp - liksom och främst - trycket på de instruktörer som ska vägleda våra nya poliser in i sitt nya och mångåriga framtida yrke). 

För ett jämnare - och mer anpassat - tillflöde av nya/fler polis/aspiranter planerar citys ledning att under 2023 ”ge bort” 20 av sin tilldelade kvot (140) av polisaspiranter till polisområde syd.

Citys grova brotts-grupp i ”världsklass” 

Felix Andåker, polisområdeschef Stockholm City

Citys grova brotts-grupp i ”världsklass”
Stockholmsregionens utsatthet för skjutningar, grova brott, internationella kopplingar… ingick självklart i ”backspegeln” – liksom en "framtidsspegel".
- En orolig omvärld kommer vi att fortsatt få leva med och anpassa oss till17 av 31 grova brott som utreds i city har annan brottsplats än city. Vi skickar city-personal för att hjälpa till i utredningar i hela regionen, främst till po syd…
Citys grova brott-grupp är i ”världsklass”, sa Felix som besvarade ett flertal frågor från de närvarande.

Också Kjell Ahlin, ordförande Polisförbundet i region Stockholm, besökte rådet och beskrev arbetet liksom utfallet av de senaste förhandlingarna avseende såväl polislönesatsningar (PLS) och RALS. Kjell bevarade också rådets frågor.

”Laget runt” beskrev aktuella frågor

Historiskt högt övertidsuttag förväntas på Norrmalm 2022

Oscar Rosén, ordförande lokalförbundsområde

Närvarande gav en irl-bild av olika aktuella frågor från olika arbetsplatser runtom i polisområde City: jouren, utredare på lokalpolisområdena Södermalm/Norrmalm liksom grova brott, ingripandeverksamheten, spanare, jouren...

 • Hög personalomsättning (beskrevs av flera).
  Oavsett om folk slutar, ständigt flyttas för att hjälpa andra verksamheter – skapar det oro och otrivsel för andra
  Även riktade verksamheter rycks ständigt till andra uppdrag och får ingen ”ro” dvs att jobba för att uppnå sina mål... 
 • Avsaknad av teknikstöd/support (ex för att ”tömma mobiler”). Stjäl enorma resurstimmar för utredare
 • Högt tryck på instruktörerna för nya polisaspiranter
 • Ständiga (och utdragna) lokalförändringar/projekt
 • Bortprioritering av arbetsplatsmöten (apm) rapporterades från vissa håll - andra sa att apm hålls kontinuerligt
 • Vikten av närvarande chefer
 • Föråldrade fordonspark/för få fordon
 • Historiskt högt övertidsuttag 2022 förväntas på Norrmalm 
 • Policy för arbets-chatt Idag skickas meddelanden om t ex byte av arbetspass, övertidsbehov m.m. när  turlaget/gruppen är lediga. Detta bör skötas under "arbetstid." En policy efterfrågas.