polisbil stad miljö

100 år innan Sverige når EU:s ”polistäthet”

100 år innan Sverige når EU:s nivå av ”polistäthet”

Med nuvarande tillväxttakt tar det 100 år innan polistätheten i Sverige kan jämföras med andra EU-länder. De senaste 15 åren har polistätheten i Sverige ökat med 14 poliser per 100000 inv. Det redovisar Polisförbundet på sin hemsida. För att nå EU-nivån behöver polisyrket bli mer attraktivt - i flera avseenden!

"Polistäthet" är ett mått av antalet poliser per 100 000 medborgare.
De senaste 15 åren (2007-2022) ökade polistätheten i Sverige med plus (+) 14 poliser till totalt 209 st år 2022.

Polistätheten i EU ligger på 300 poliser.

Med nuvarande tillväxttakt dvs en ökning om 14 poliser per varje 15-årsperiod, tar det ca 100 år innan svensk polistäthet kan jämföras med EU:s (300). 

Regeringens uppdrag till Polisen - öka takten på tillväxten
"Regeringen har gett Polismyndigheten i uppdrag att se hur man kan arbeta för att öka tillväxttakten för att nå EU-genomsnittet och samtal med de fackliga parterna har påbörjats. Det är ett komplext pussel som ska läggas för att lösa utmaningen med polistillväxten i landet", skriver Polisförbundet.
Läs mer på Polisförbundets hemsida.

Bild
polistathet 2022 tabell

Bild Polisförbundet