dator cyber utredning itbrott Foto Most Photos

107 dataintrång: TR friade - HvR fällde

107 dataintrång: TR friade - HvR fällde

Tingsrätten friade den civila handläggaren och analytikern vid polisen för åtalet om dataintrång gällande 107 slagningar i Polisens IT-system PIL. Slagningarna gäller släktingar eller andra anhöriga och på kollegor och deras anhöriga och var inte  nödvändiga för utförandet av viss arbetsuppgift. Men Hovrätten gjorde en annan bedömning.

Foto: Most Photos

Tingsrätten fäste dels vikt vid kvinnans egna uppgifter om att hon tipsats av en äldre erfaren kollega om möjligheten till slagningarna, dels att hon inte fått fram något som inte lätt hade kunnat fås fram via andra kanaler på internet, och att hon därmed inte bedömdes ha haft uppsåt att begå någon olovlig eller otillåten handling genom sökningarna. 

Hovrätten konstaterar att slagningarna helt saknat koppling till något ärende hos polisen samt att kvinnan haft ett ansvar för att skaffa sig god kännedom om de regler som gällde för användandet av de olika IT-system som finns inom polisen. 
Kvinnan hade dessutom uppgett att hon visste om att det fanns regler för användandet av vissa av polisens IT-system, och hon har vid varje inloggning in på sin dator fått upp en informationsruta om att polisens IT-system endast får användas när det är nödvändigt för att utföra en viss arbetsuppgift. 

Mot den bakgrunden bedömer hovrätten att kvinnan i samtliga fall har begått gärningen med uppsåt och ska dömas för dataintrång i 107 fall. Påföljden bestäms till 100 dagsböter.
Källa: Hovrätterna nyheter