BF huddinge polisbil

2015-2023: 59 fler poliser i Stockholm

2015-2023: 59 fler poliser i Stockholm

Blåljus har tagit för vana att redovisa tillväxten av poliser i region Stockholm. Här kommer ytterligare en uppdatering: Sedan 2015 har regionen ökat med (+) 59 poliser. Hur arbetsbördan ökat under samma period behöver inte närmare gås in på här... Självklart får den långsamma tillväxten - som inte står i paritet till kraven - genomslag för både enskildas arbetsmiljö liksom polisregionens övergripande resultat. 

När Stockholmsregionens högsta chefer var med vid vårt utbildningsinternat i förra veckan sa tf biträdande regionpolischef Erik Widstrand att Stockholm just nu stöttas av 600-700 anställda utanför Stockholmsregionen. Blåljus "riskbedömning" av det nuvarande flexibla personalstrategin som myndigheten förlitar sig på: "Hur länge orkar övriga Polis-Sverige (verksamhetsansvariga chefer liksom enskilda medarbetare) stötta Stockholm?" Det knorras redan...

Blåljus gläds av att det nya centrala avtalet inom det statliga området betonar vikten av en god arbetsmiljö på alla arbetsplats dvs arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.

En "försiktigt positiv" tendens
DET PÅGÅR omfattande insatser på många håll för att fler ska vilja bli polis i Stockholm: fler vägar in i polisyrket, informationsträffar, huvudstadstillägg (betonas ett tillägg för de med lön under 36 000kr/mån) är bara några... Dessutom har Polismyndigheten beställt en extern undersökning för att undersöka vad som kan få fler ska vilja bli polis i Stockholm - och stanna kvar! (PwC - resultatet är ännu inte är officiellt).
En "försiktigt positiv" reflektion är att myndigheten allt mer välkomnar och bjuder in arbetstagarorganisationernas perspektiv och förslag... Se blåljusartikel där myndighetens HR-direktör besökte regionstyrelsen

Foto: Polisen