Normanstiftelsen 2022

435 000 till totalt 10 poliser/brandmän

435 000 till totalt 10 poliser/brandmän

Nu har Normanstiftelsen betalat ut omgång tre, totalt 435 000 kronor, i olika belopp, till tio olika personer poliser och brandmän. Allt ifrån knärelaterade skador till arbetsklassad cancer.

Ansökan om stöd är öppen för poliser och brandmän i Sverige, eller deras efterlevande. Stiftelsen har som ändamål att främja individer som skadats, utsatts för våld eller allvarligt hot. Hjälpen kan exempelvis omfatta stöd för rehabilitering, vård, handikappanpassning av hem och bil, rättsliga kostnader, ökade levnadsomkostnader men även direkt ekonomiskt stöd.

Observera att skadan ska vara arbetsrelaterad.

Ansökningar till Normanstiftelsen gås igenom med 6-12 månaders intervall, lite beroende på antalet ansökningar.

Läs mer om Normanstiftelsen via denna länk.